Mer innehåll

Besiktningstekniker utanför station

Upphandlingskontroll

Vi hjälper dig att kontrollera att leverantören lever upp till kraven som ställdes i upphandlingen och om fordonen har den utrustning som avtalats.

Vill du att vi kontrollerar att fordonen uppfyller kraven som avtalades vid upphandlingen?

Med Bilprovningens Upphandlingskontroll säkrar du att dina leverantörers fordon lever upp till kraven i upphandlingen. Vi anpassar kontrollen så att alla definierade upphandlingskrav kontrolleras.

Vi erbjuder denna tjänst för dig som upphandlar fordonstjänster inom färdtjänst, sjuktransport och övrig upphandlad persontransport.

Kontrollerna utförs av Bilprovningens kompetenta tekniker vilket innebär att ni får en opartisk bedömning av högsta kvalitet.

Låt oss berätta mer

Du är varmt välkommen att kontakta din närmaste station eller kundtjänst så berättar vi mer om vår upphandlingskontroll.