Mer innehåll

Besiktningstekniker utanför station

Underlag för varudeklaration

Vid försäljning av en begagnad personbil behöver* en varudeklaration finnas. Bilprovningen hjälper er att ta fram ett Underlag för varudeklaration. Underlaget innehåller samma delar som en kontrollbesiktning innehåller i kombination med en e-Diagnos samt ytterligare kontrollpunkter såsom bland annat kontroll av: startmotor, växellåda, generator, klimatanläggning, kaross, displayer och säkerhetssystem för att fastställa bilens skick utifrån vad som anses vara normalt slitage i förhållande till antal mil och ålder på bilen.

Bilens kondition bedöms utifrån tre kriterier:

  • Normalt skick utifrån ålder och körsträcka
  • Osäker funktion, viss försämring i relation till normalt skick
  • Felaktig, sämre funktion som kräver reparation för att återställas till normalt skick

Fördelarna med att anlita Bilprovningen för Underlag av varudeklaration är att den utförs:

  • fackmannamässigt
  • av oberoende part
  • med utbildad personal

Utöver det frigör ni tid från er egen personal som kan fokusera på er kärnverksamhet. När Bilprovningen tar fram Underlag för varudeklaration får ni en backspegelhängare som berättar att det är tryggt att köpa det specifika fordonet och att det är kontrollerat av Bilprovningen.

Varför varudeklaration?

Motorbranschens riksförbund, MRF, och Konsumentverket har ingått en branschöverenskommelse som innebär att när en begagnad personbil säljs av ett företag till konsument ska en varudeklaration för bilen upprättas. Uppgifterna i varudeklarationen ska ange bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning samt kontroll av bilens kondition och säkerhet utifrån bilens ålder och körsträcka. Säkerheten bedöms utifrån de normer som tillämpas vid obligatorisk kontrollbesiktning. Bedömningen av bilens skick ska grunda sig på en fackmässig undersökning. Om ingen avvikelse noterats ska bilen vara i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Som fel räknas inte normal förslitning.

Preskriptionstid

Vid köp av ett begagnat fordon har konsumenten möjlighet att klaga på fel som uppstår inom tre år under förutsättning att felen fanns redan vid köpet. Detta gäller oavsett om ni lämnat garanti eller ej. Att felet är ursprungligt innebär att felet ska ha funnits vid leverans, även om det visar sig senare. Normalt slitage, skador på grund av olyckor eller felaktigt användande av fordonet räknas inte som ursprungliga fel.Enligt en uppdatering av konsumentköplagen, 1 maj 2022, införs även en preskriptionsfrist som innebär att konsumenten kan klaga på fel i ytterligare två månader från att reklamationsfristen har löpt ut. Konsumentens möjlighet att klaga på fel preskriberas därför efter tre år och två månader. En annan ändring i den nya Konsumentköplagen är de krav som ställs på att konsumenten både har informerats om och separat godkänt fordonets objektiva avvikelser för att ni som försäljare inte skall hållas ansvariga. Objektiva avvikelser är de krav som en konsument kan ha utöver det som avtalats. Ett objektivt fel kan till exempel vara att fordonet förbrukar mer olja än ett annat fordon av liknande slag.

Låt oss berätta mer

Du är varmt välkommen att kontakta din närmaste station eller så berättar vi mer om vår upphandlingskontroll.