Mer innehåll

Besiktningstekniker

Tekniska handböcker

Vill du ha tillgång till våra tekniska handböcker? Bli prenumerant.

Inom Bilprovningen har vi ett kvalitetssystem som bygger på digitalt lagrade tekniska handböcker. I handböckerna har vi på ett strukturerat sätt sammanfört de regler som ligger till grund för vårt arbete.

Det är till exempel förordningar och kungörelser som beslutats av regeringen, myndighetsföreskrifter från Transportstyrelsen och Naturvårdsverket och våra egna bedömningar och kommentarer för att skapa så likformiga bedömningar som möjligt.

Dessa handböcker kan du prenumerera på

Du kan prenumerera på handböcker för kontrollbesiktning av bil, släp och motorcykel.

I handböckerna finner du hänvisning till grundreglerna för den periodiska kontrollen som regeringen beslutat om.

Det finns en kontrollplan som anger vad som ska kontrolleras på ett fordon, hur det ska kontrolleras och hur eventuella brister ska bedömas.

Till grund för kontrollplanen ligger Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning och Naturvårdsverkets föreskrifter beträffande miljökontrollen.

Du finner också den terminologi som används i besiktningsarbetet och som även används i samband med flygande inspektion.

Handbok för registreringsbesiktning av bil, släp, mc och moped

I handböckerna finner du de av riksdag och regering beslutade grundreglerna för registreringsbesiktning, klassificering och hur olika fordon ska vara utrustade. I handböckerna finns också hänvisningar till ECE-reglementen och EG-direktiv som är tvingande eller tillåts som alternativ till nationella regler.

Där finns också Transportstyrelsens mer detaljerade föreskrifter om vilka krav som ställs på fordonen, hur kunden ska visa att vissa krav är uppfyllda och hur fordonen ska beskrivas i vägtrafikregistret. Motsvarande föreskrifter från Naturvårdsverket på miljöområdet finns också med.

Prenumerera

Vill du prenumerera på en handbok mejlar du oss på foretagskund@bilprovningen.se så får du besked om avgifter för grundlicens och avgift per användare och år.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.