Mer innehåll

Besiktningstekniker på station

TIR-intyg (certifikat)

TIR-konventionen är en internationell överenskommelse som gäller godstransport utan omlastning under vägen över en eller flera gränser. Bilprovningen utfärdar nödvändiga TIR-intyg.

Bilprovningen utfärdar TIR-intyg

Bilprovningen är det enda besiktningsföretaget som utfärdar TIR-intyg. För att kunna utfärda ett sådant kontrollerar Bilprovningen bland annat fordonets identitet, att det finns en TIR-skylt samt karosseri.

Ta med till besiktningen

Ta med fyra fotografier i original av det fordon som ska besiktas. Fotografierna bör vara i format 130 x 180 mm och visa fordonet i det skick det har vid besiktningstillfället. Två fotografier ska avbilda fordonet snett framifrån och två diagonalt bakifrån och visa hela fordonet. Om fordonet är försett med bakgavellyft och denna täcker dörrar med plomberingsställe, ska fotografiet visa lyftplattan i nedfällt läge.

Mer information och boka tid

Mer information om vad du ska tänka på inför TIR-kontrollen får du när du ringer 0771-600 600 och bokar tid.

Dessa stationer utfärdar TIR-intyg

Gävle-Sörby Urfjäll, Göteborg-Aröd, Helsingborg-Berga, Jönköping-Gamla flygfältet, Karlshamn, Rosersberg, Södertälje-Moraberg och Växjö.

Här hittar du information om stationernas öppettider och adresser.

Om TIR

TIR är en förkortning för "Transport International de marchandise par la Route" och betyder fritt översatt, internationell transport av gods under tullförsegling.

Målsättningen är att underlätta internationell transport av gods med vägfordon att förbättra transportvillkoren samt att förenkla de administrativa formaliteterna på det internationella transportområdet.