Mer innehåll

Besiktningstekniker på station

ATP-certifikat

När du transporterar livsmedel, som kräver en viss temperatur, mellan olika länder behöver du ett ATP-certifikat.

Transport av livsmedel

Du som ska transportera lättfördärvliga livsmedel i isolerade skåp eller containrar (ev. utrustade med kyl- eller uppvärmningsmöjligheter) mellan olika länder behöver ha ett ATP-certifikat.

Första kontrollen

Innan vi kan utfärda det första certifikatet måste utrustningen först ha provats. Det kan ske genom individuell provning av ett specifikt fordon eller typgodkännande av en serie. Provning utförs i Sverige av RISE (Research Institutes of Sweden), men möjlighet till provning finns även i ett flertal andra europeiska länder. När vi sedan utfärdat certifikatet får fordonet användas i sex år utan ny återkommande kontroll.

Första certifikatet för ett fordon utfärdas av Bilprovningen Helsingborg-Berga.

Återkommande kontroll

Efter sex år måste utrustningen kontrolleras på nytt. Då kontrollerar vi bland annat skåpet eller tankens isolering och lufttäthet. Finns det utrustning för kylning eller värme utförs dessutom en provning av kyl/värme-kapaciteten. Efter godkänd återkommande kontroll får fordonet användas i ytterligare tre år.

Återkommande kontroller utförs av Bilprovningen i Helsingborg-Berga, Karlshamn, och Falkenberg.

Märkning

I samband med utfärdande av första certifikat och vid den återkommande kontrollen tar vi även fram den obligatoriska märkningen som skall finnas på fordonet.

Boka tid

Mer information om vad du ska tänka på kontrollen får du när du ringer 0771-600 500 och bokar tid.

Här hittar du information om stationernas öppettider och adresser.