Mer innehåll

Besiktningstekniker på station

Montagebesiktning kran

En montagesiktning krävs på fordon som inte kan visa att kranmontaget omfattas av en CE-märkning med tillhörande dokumentation, alternativt inte har gjort en förstabesiktning eller om fordonet i kombination med kranen inte har godkänts vid den återkommande besiktningen.

Kranen ska vara typgodkänd enligt de bestämmelser som gällde när den släpptes ut på marknaden (typgodkänd enligt äldre bestämmelser alternativt CE-märkt).

Montagebesiktningen omfattar följande delar:

  • Teknisk identifiering
  • Kontroll av anordningen
  • Stabilitetsprov med erforderlig last
  • Bedömning
  • Åtgärder efter besiktning

Montagebesiktning ersätter inte den årligen återkommande besiktningen.

Boka tid

Ring 0771-600 500 för att boka tid för montagebesiktning kran.

Arbetsmiljöverket

Läs mer på Arbetsmiljöverket - Besiktning av lyftanordningar och vissa tekniska anordningar.