Mer innehåll

Besiktningstekniker och kund utanför station

Besiktning av lyftanordningar (bakgavellyft, fordonskran)

Vissa lyftanordningar som används i arbete ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet. Här kan du läsa om när en lyftanordning ska besiktas.

De här lyftanordningarna ska besiktas

  • Fordonskranar med ett lastmoment över 12 tonmeter
  • Fordonskranar med en arbetskorg som lyfter personer (oavsett lastmoment)
  • Fordonsmonterade lyftplattformar som bakgavellyftar och personlyftar till färdtjänstfordon

Här kan du enkelt boka tid själv genom att skriva in registreringsnumret i rutan nedan.

car number

Fyll i tre bokstäver och tre siffror. Det går också att skriva ett registreringsnummer som slutar med en bokstav istället för en siffra.

När ska du besikta din lyftanordning?

Det är månaden då du besiktade din lyftanordning sist som avgör när du ska göra det igen. Det går bra att besikta lyftanordningen (bakgavellyft, fordonskran) i samband med att du besiktar ditt fordon.

Fordonskran

Första gången fordonskranen besiktas är senast ett år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den en gång om året. Besiktades din fordonskran första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april ett år senare. Om fordonskranen är utrustad med en arbetskorg ska den tas med till besiktningen.

Fordonsmonterad lyftplattform

En fordonsmonterad lyftplattform besiktas senast två år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den en gång vartannat år. Besiktades den första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april två år senare.

Om lyftanordningen inte är besiktad när besiktningsperioden är slut får den inte användas. Förbudet upphör när lyftanordningen blivit besiktad.

Arbetsmiljöverkets regler och sanktioner

Om fordon med lyftanordningar används i arbetet utan att de blivit ordentligt besiktade kan Arbetsmiljöverket utfärda en sanktionsavgift.

Stationer som besiktar kran

Stationer som besiktar lyftplattform