Mer innehåll

Besiktningstekniker och kund utanför station

Besiktning av lyftanordningar (bakgavellyft, fordonskran)

Vissa lyftanordningar som används i arbete ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet. Här kan du läsa om när en lyftanordning ska besiktas.

De här lyftanordningarna ska besiktas

 • Fordonskranar med ett lastmoment över 12 tonmeter
 • Fordonskranar med en arbetskorg som lyfter personer (oavsett lastmoment)
 • Fordonsmonterade lyftplattformar som bakgavellyftar och personlyftar till färdtjänstfordon

Här kan du enkelt boka tid själv genom att skriva in registreringsnumret i rutan nedan.

car number

Fyll i tre bokstäver och tre siffror. Det går också att skriva ett registreringsnummer som slutar med en bokstav istället för en siffra.

När ska du besikta din lyftanordning?

Fordonskran

Första gången fordonskranen besiktas är senast ett år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den en gång om året. Besiktades din fordonskran första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april ett år senare. Om fordonskranen är utrustad med en arbetskorg ska den tas med till besiktningen.

Fordonsmonterad lyftplattform

En fordonsmonterad lyftplattform besiktas senast två år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den en gång vartannat år. Besiktades den första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april två år senare.

Om lyftanordningen inte är besiktad när besiktningsperioden är slut får den inte användas. Förbudet upphör när lyftanordningen blivit besiktad.

Det är månaden då du besiktade din lyftanordning sist som avgör när du ska göra det igen. Det går bra att besikta lyftanordningen (bakgavellyft, fordonskran) i samband med att du besiktar ditt fordon.

Förändringar från och med 15 november 2023

Gällande besiktning av fordonsmonterad lyftanordning med styrt lastbärande organ i form av lastplan, monterade på fordon för lastning och lossning av fordonet. Nedan benämnd bakgavellyft.

Genom ett samarbete inom Fordonsbesiktningsbranschen så har nya och reviderade tolkningar av föreskrifterna resulterat i nya anvisningar vid besiktning av bakgavellyft.

Arbetsmiljöverkets författningssamling 2003:6 samt standard SS-EN 1756-1:2021 ligger till grund för hur våra kontroller ska utföras. Dessa kommer gälla från den 15 november 2023.

Kort sammanfattning av förändringar som kan påverka dig som fordonsägare vid besiktning.

 • Instruktionsbok: Ska finnas tillgänglig vid besiktningen. I vissa fall kommer besiktningsteknikern behöva läsa i den för att veta t.ex. just hur den aktuella lyften ska vara utrustad och fungera.
 • Bakgavellyftar ska vara utrustade med anordningar som förstärker synbarhet från sidorna och bakifrån (Kontrollera att samtliga flaggor, reflexer, reflextejp, lampor är hela och på plats).
 • Det ska inte vara möjligt att tilta lyftens lastplan mer än 10° med de reglage som kan nås när man står på plattformen. Inklusive fjärrkontroll.
 • Reglage ska fungera på det sätt som tillverkaren angivit. Ändrade funktioner som inte följer märkningar och tillverkarens anvisningar godtas inte.
 • Skydd mot klämning. Förebyggande och inbyggda skydd ska behålla sin funktion. Att tvåhandsfunktioner och lösningar för att förhindra klämning mellan lyft och fordon finns och fungerar som tillverkaren avsett kommer att kontrolleras vid besiktningen.
 • Det ska vara möjligt att låsa anordningen. Exempelvis genom att strömbrytare är placerad i hytt, låsbar låda eller är av låsbart utförande.
 • I hytten ska någon form av indikering ska finnas som visar om bakgavellyften är öppen eller i körläge.
 • Vid eventuella ombyggnationer eller modifieringar kommer intyg på godkänd revisionsbesiktning att behöva uppvisas.

Arbetsmiljöverkets regler och sanktioner

Om fordon med lyftanordningar används i arbetet utan att de blivit ordentligt besiktade kan Arbetsmiljöverket utfärda en sanktionsavgift.

Stationer som besiktar kran

Stationer som besiktar lyftplattform