Mer innehåll

Besiktningstekniker och kund framför arbetsfordon med kran.

Besiktning av arbetsplattform

Kontroll av arbetsplattformar görs för att säkerställa att anordningarna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och är säkra att använda. Dessutom är tidig upptäckt av brister en fördel både ur säkerhets- och ekonomisk synvinkel då underhållsbehov på ett tidigt stadium kan identifieras och livslängden på lyftanordningen därmed kan förlängas.

Ny tjänst hos Bilprovningen

Sedan en tid tillbaka är Bilprovningen ackrediterade för besiktning av följande arbetsplattformar: skylift, pelarlift, bomlift och kranhytt. Besiktningen utförs antingen på Bilprovningens stationer som erbjuder tjänsten eller på plats hos ditt företag. Tjänsten erbjuds för närvarande i områdena runt Jönköping, Växjö, Helsingborg och Sigtuna. Här hittar du våra stationer.

Om besiktning av arbetsplattform

  • Tjänsten innebär besiktning av personlyftande anordningar för lyft av arbetstagare, i dagligt tal kallat Sky-lift som bl. a. innefattas av typerna Bom-lift, Sax-lift och Kranhytt.
  • Besiktningen utförs mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter och handlar i huvudsak om att säkerställa brukarens säkerhet vid användning av lyften.
  • Intervallet för den återkommande besiktningen är 12 månader på lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare.
  • Om en lyftanordning används som inte är besiktad och godkänd eller om företagaren inte kan visa upp det senaste besiktningsintyget vid en inspektion utfärdar Arbetsmiljöverket en sanktionsavgift.

Boka tid

Kontakta oss på marknad@bilprovningen.se för mer information eller om du vill boka tid för besiktning av din arbetsplattform.

Arbetsmiljöverket

Läs mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande besiktning av lyftanordningar och vissa tekniska anordningar.