Bilprovningen
Bilprovningen / Kundservice / Goda råd / Tvätta bilen miljösmart

Tvätta bilen rätt och skona miljön!

Som Svanenpartner vill Bilprovningen att användningen av miljömärkta produkter ska öka och att fordonens miljöpåverkan ska minska. Vi medverkar i Svanens kampanj ”Rädda världen lite grann varje daglänk till annan webbplats” genom att informera om hur du kan tvätta och vårda din bil miljöriktigt. 

Undersidebild
Undersidebild

Tvätta bilen miljösmart

I Sverige sker 33 miljoner biltvättar om året. De orsakar utsläpp av 11,3 ton zink, 5,6 ton koppar, 1 800 kg bly, krom och nickel samt 41 kg kadmium. I moderna tvättanläggningar renas vattnet.

Miljömärkta biltvättar är bäst. I en Svanenmärkt biltvätt minskas utsläppen med 90 procent jämfört med att tvätta utomhus.

Så undviker du 90 procent av utsläppen när du tvättar bilen.

1. Tvätta bilen i en fordonstvätt.

Tvätta inte bilen hemma på gatan. Åk istället till en riktig fordonstvätt där avloppsvattnet renas. Välj själv om du föredrar automattvätt eller tvätt för hand i en modern tvätthall. Allra bäst är att välja en miljömärkt biltvätt.

Om du i undantagsfall behöver tvätta av bilen hemma, gör det på gräsmattan så att tvättvattnet inte kan rinna orenat ner i ett dike eller en gatubrunn och vidare ut i ett vattendrag.

2. Använd miljömärkta produkter.

Flera av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilvårdsprodukter som avfettnings- och rostskyddsmedel. Använd därför alltid miljömärkta produkter.

Numera finns miljömärkt bilschampo, avfettning och bilvax som är lika effektiva som andra produkter. De uppfyller stränga krav hälso- och miljökrav, de är inte giftiga och de bryts ner lätt ned i naturen. Vaxa bilen, så fastnar inte ny smuts lika lätt och behovet av tvätt minskar.

Det farliga tvättvattnet

Vattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester samt kemikalier från bilvårdsmedel. I Sverige sker 33 miljoner biltvättar om året och de ger bland annat upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11.3 ton zink, 1800 kg bly, krom och nickel samt 41 kg kadmium.

Det är föroreningar kan skada människor, djur och växtliv under lång tid. När tvättvatten från bilen rinner ner i en gatubrunn rinner det oftast direkt ut i naturen utan rening. Vattnet förorenas och livet i sjön kan skadas.

I andra fall hamnar det i kommunens avloppsreningsverk, som inte är gjort för att rena miljöfarliga ämnen som kommer från biltvätt, i värsta fall kan föroreningarna till och med skada reningsprocessen.

I moderna tvättanläggningar renas vattnet och föroreningar tas om hand. Allra bäst är de miljömärkta biltvättarna. När du väljer en svanenmärkt biltvätt minskar de skadliga utsläppen med 90 procent jämfört med om bilen tvättas på en plats utan rening.