Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Trafiksäkerhet

Bilprovningens viktigaste ansvarsområde är att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. Vi bidrar till säkrare fordon och förare, och i förlängningen till att rädda liv i trafiken.

Undersidebild

Varje trafikolycka som kan undvikas innebär besparingar för samhället. Det handlar om kostnader för räddningstjänst, vård och rehabilitering, försäkringar och inkomstbortfall och inte minst det lidande som en olycka innebär för drabbade och anhöriga. Bilprovningens verksamhet bidrar till att förebygga trafikolyckor.