Mer innehåll

Synbesiktningen - Sveriges största syntest

Fjorton år i rad har Synoptik och Bilprovningen genomfört Synbesiktningen. Syftet är att påminna om hur viktigt det är att ha bra syn när man kör bil.

Synbesiktningen visar att 10 procent av bilisterna inte skulle få ta körkort med den syn de har idag.

Synoptik och Bilprovningen har genomfört Synbesiktningen (Sveriges största syntest) fjorton år i rad. Syftet är att påminna bilister om hur viktigt det är att ha bra syn när man kör bil.

Sammanlagt har över 30 000 syntester genomförts och statistiken är tydlig – 10 procent av bilisterna har så kallad olaglig syn. Med detta åsyftas att man inte uppnår den gräns som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort. Det innebär att dessa bilister ser så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har idag. Synen är oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan. 

Se filmen nedan som visar hur det är att köra med trafikfarlig syn.

Bilister vill ha lagkrav på regelbundna syntester

I Sverige finns inget lagkrav om återkommande synkontroller efter att man tagit sitt körkort, till skillnad från många andra länder i Europa. Synbesiktningen visar att 89 procent av de tillfrågade är för ett införande av lagstadgade synkontroller i samband med körkortsförnyelse.

Självinstruerande syntavlor på stationerna

Synbesiktningen omfattar sedan 2014 också gemensamma syntavlor på Bilprovningens stationer.

Detta innebär att alla tusentals förare som dagligen besiktar sina fordon hos Bilprovningen själva kan kontrollera sin syn och om den försämrats bli medvetna om behovet av att göra en synkontroll och få annan synkorrigering.

Mer att läsa om Synbesiktningen 2022

Bilförare i Malmö ser sämst av storstadsregionerna

Bilförare i Göteborg ser bäst av storstadsregionerna

Närmare 700 000 bilförare kör fortfarande med olaglig syn

 

Kund på station som testar sin syn med hjälp av syntavla