Mer innehåll

Tvätta bilen rätt och skona miljön

Bilprovningen strävar efter att fordonens miljöpåverkan ska minska och att användningen av miljömärkta produkter ska öka. Här får du tips för en miljövänlig biltvätt.

Miljösmart biltvätt

Undvik 90 procent av utsläppen

I alla moderna tvättanläggningar renas vattnet. De allra bästa biltvättarna minskar utsläppen med 90 procent jämfört med att tvätta utomhus.

Tvätta bilen i en riktig fordonstvätt

Tvätta inte bilen hemma på gatan. Åk istället till en riktig fordonstvätt där avloppsvattnet renas. Välj själv om du föredrar automattvätt eller tvätt för hand i en modern tvätthall. Allra bäst är att välja en miljömärkt biltvätt.

Om du i undantagsfall behöver tvätta av bilen hemma, gör det på gräsmattan så att tvättvattnet inte kan rinna orenat ner i ett dike eller en gatubrunn och vidare ut i ett vattendrag.

Använd miljömärkta produkter

Flera av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilvårdsprodukter som avfettnings- och rostskyddsmedel. Använd därför alltid miljömärkta produkter.

Numera finns miljömärkt bilschampo, avfettning och bilvax som är lika effektiva som andra produkter. De uppfyller stränga krav hälso- och miljökrav, de är inte giftiga och de bryts ner lätt ned i naturen. Vaxa bilen, så fastnar inte ny smuts lika lätt och behovet av tvätt minskar.

Det farliga tvättvattnet

Vattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester samt kemikalier från bilvårdsmedel.

Det är föroreningar kan skada människor, djur och växtliv under lång tid. När tvättvatten från bilen rinner ner i en gatubrunn rinner det oftast direkt ut i naturen utan rening. Vattnet förorenas och livet i sjön kan skadas.

I andra fall hamnar det i kommunens avloppsreningsverk, som inte är gjort för att rena miljöfarliga ämnen som kommer från biltvätt, i värsta fall kan föroreningarna till och med skada reningsprocessen.

I moderna tvättanläggningar renas vattnet och föroreningar tas om hand. Allra bäst är miljömärkta biltvättar. I de bästa biltvättarna minskar de skadliga utsläppen med upp till 90 procent jämfört med om bilen tvättas på en plats utan rening.

Här hittar du miljömärkta biltvättar i hela landet:

www.svanen.se

www.hallbarbiltvatt.se