Mer innehåll

Tips för att förebygga fel på personbilar och undvika efterkontroll

Är du ägare till en av de knappt 5 miljoner personbilar som är i trafik i Sverige? Bilen är ett populärt transportmedel och för en trygg transport behövs en säker bil. Här får du tips på hur du enkelt kan förebygga de vanligaste felen och minska risken för att bilen blir underkänd vid besiktningen.

Goda råd om husvagn och husbil

Vanliga fel

Under 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen över en miljon personbilar. Totalt underkändes ungefär var tredje personbil. Utifrån vår omfattande besiktningsstatistik har vi identifierat de vanligaste felen på personbilar. Här kan du ta del av den Pdf, 106.5 kB..

Fel på bromsarna

Den vanligaste orsaken till underkänd besiktning med krav på efterkontroll är fel på bromsarna. När en bil underkänns med krav på efterkontroll innebär det att bristerna är så pass allvarliga att bilen inte får användas mer än nödvändigt innan de är åtgärdade.

Vanligaste felen på bromsarna gäller anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, främst ojämn bromsverkan, brister i komponenter som tillhör hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar.

Att förebygga fel

För att förebygga slitage och fel är det viktigt är att underhålla bilens bromsar. Det gör du bland annat genom att regelbundet använda parkeringsbromsen och framför allt genom att ibland göra lite kraftigare inbromsningar vilket ”hettar upp” och är bra för bromsbelägg och bromsskivor.

Se till att serva bilen regelbundet och om du är osäker kan du boka en delkontroll bromsprov på någon av Bilprovningens stationer.

Tips

  • Använd parkeringsbromsen regelbundet
  • Gör ibland kraftigare inbromsningar
  • Serva bilen regelbundet
  • Boka en Delkontroll bromsprov

Besiktning av personbilar

Personbilar besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning. Här kan du läsa mer om vad som gäller för besiktning av personbilar.  

Om du vill boka tid för besiktning gör du det enkelt här.

Visste du att...

  • Under 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen över en miljon personbilar.
  • Var tredje bil underkändes och var femte bil med krav på efterkontroll.
  • De vanligaste felen berör huvudstrålkastare och positionslykta - det är viktigt att se och synas i trafiken.
  • Den vanligaste orsaken till efterkontroll är fel på bromsarna.