Mer innehåll

Ta hand om ditt släp mellan besiktningarna

Här hittar du tips på hur du tar hand om ditt släp mellan besiktningstillfällena och saker du kan kontrollera för att undvika fel och efterkontroll.

person med släpvagn

Vanligt med fel

Eftersom släp endast besiktas vartannat år är det extra viktigt att vårda och kontrollera sitt släp regelbundet på egen hand. Av de drygt 90 000 lätta släp som Bilprovningen besiktade under 2023 hade fyra av tio brister och vart fjärde fel som kräver efterkontroll. Läs mer om besiktningsstatistiken här.

En orsak till fel på lätta släp är att många står stilla längre perioder vilket kan medföra kärvhet i bromssystemet och korrosion i belysningen. Det kan också vara många brukare på ett släp vilket kan medföra extra slitage.

Detta ska du hålla koll på

  • Bromsarna på bromsade släp: Låt gärna en fackman göra en årlig service av bromsar och hjulsystem.
  • Däcken: Kontrollera regelbundet däckens mönsterdjup och lufttryck. Undersök även om däcken har sprickor eller andra skador.
  • Elen: Kontrollera belysning och släpvagnskontakt regelbundet. Innan avfärd kontrollera beslysningen genom att blinka.
  • Mekaniken / påskjutningsanordningen: Smörj låsmekanismen på kulhandsken och övriga smörjpunkter på släpvagnen varje år.
Person som lastar släpvagn