Mer innehåll

Goda råd om fordonsbelysning

Belysningen har en stor betydelse för trafiksäkerheten. Här hittar du fem konkreta tips om hur du kontrollerar och förbättrar ljuset på bilen.

Två parkerade bilar med baklysen i fokus

5 tips om belysning

Hel- och halvljus

Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Vid nästa glödlampsbyte byt ut originallamporna till godkända tillbehörsglödlampor som avger cirka 100 procent mer ljus.

Positionsljus

Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.

Blinkers

Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.

Bromsljuset

Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.

Reflexer

Kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

 

Läs mer vanliga frågor och svar här