Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

För dig som är leverantör

Ska du skicka en faktura till Bilprovningen eller har du några frågor om fakturor? Här hittar du all relevant information.

Elektronisk fakturering

Bilprovningen erbjuder tre möjligheter för leverantörer att leverera fakturor. Vi önskar i första hand ta emot E-faktura, i andra hand PDF-faktura och endast om inget av dessa format är möjligt tar vi emot pappersfaktura. Vi ersätter pappersfakturor med elektroniska format både för att få en effektivare och säkrare process samt för att minska pappersanvändningen.

E-faktura / Peppol
Skickar du redan idag elektroniska fakturor som t ex Svefaktura eller via Peppol ber vi dig kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) du anlitar och be dem göra uppsättningen enligt nedan punkter.

  • Elektronisk identifierare (organisationsnummer) för E-fakturor: 5560895814
  • VAN-operatör: Scancloud AB
  • Peppol-ID (elektroniska adress): 0007:5560895814

PDF-faktura
Har du inte möjlighet att skicka E-faktura men kan generera PDF-fakturor från ditt system skickar du dessa till bilprovningen@pdf.scancloud.se . Viktigt att det är en faktura per PDF-fil. Skannade PDF:er accepteras ej.

Pappersfaktura
Som sista alternativ om inget elektroniskt format är möjligt skickas pappersfakturor till nedan adress. Observera att endast fakturor kan skickas till denna adress och ingen annan post.

AB Svensk Bilprovning
FE 7204 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Tänk på detta innan du skickar en faktura

För att vi ska hantera en inskickad faktura måste en referensperson hos Bilprovningen finnas med på fakturan samt kostnadsställe (fyra siffror). Vi kräver alltid betalningsvillkor 30 dagar netto av våra leverantörer.

Har du frågor om fakturor

Om du behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om du inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående alternativ så kontaktar du vår avtalspartner Scancloud AB via mejl till edi-relations@scancloud.se. Tekniska frågor ställer du till Scancloud Support via mejl till edisupport@scancloud.se

För övriga fakturafrågor, ring oss på telefon 010-702 24 24 eller skicka ett mejl till leverantorsfaktura@bilprovningen.se så återkommer vi till dig så snart som möjligt.