Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kontrollbesiktning - detta kontrollerar vi

En kontrollbesiktning ger dig besked om det finns fel på bilen. Det här delarna kontrollerar vi när vi besiktar personbilar och lätta lastbilar.

Detta kontrollerar vi på personbilar och lätta lastbilar

Utsidan

Vi kontrollerar reflexer, backspeglar och de lampor som är viktiga för trafiksäkerheten som till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. 

Dessutom undersöker vi motorutrymmet och kontrollerar att det inte läcker bränsle. Det måste även finnas en varningstriangel i fordonet så ta gärna fram den innan besiktningen.

Insidan

Vi kontrollerar lampor som varnar för olika fel. Även ratten och förarens säte samt alla bilbälten, vindruta, dörrar och eventuell lastsäkringsutrustning och gasinstallation besiktas. Vi noterar också bilens mätarställning.

Är fordonet utrustat med krockkudde på passagerarsidan ska det finnas ett varningsmärke synligt. Har bilen automatväxel kontrollerar vi om startspärren fungerar.

Under fordonet

Under fordonet kontrollerar vi att stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker också balkar, fästen och synliga delar av bromsarna för att upptäcka rostskador. Kan man upptäcka rost tidigt kan man minimera risken att någon del brister och äventyrar trafiksäkerheten.

Dessutom tittar vi närmare på att motorn sitter fast och inte läcker olja samt på de funktioner som flyttar kraften från motorn till hjulen, växellådans funktion, kopplingen, drivknutar och drivaxlar.

Vi undersöker fram- och bakvagn, fjädring, däck, styrsystem och bromsledningar så att du inte riskerar ett haveri på grund av skador, slitage eller glapp. Vi kontrollerar att hjulen sitter fast och är monterade på rätt sätt. Däcken ska ha rätt mönsterdjup och vara utan skador.

Provkörning

Besiktningsteknikern provkör bilen för att kontrollera att bromsarna, hastighetsmätaren, signalanordning, vindrutetorkarna och vindrutespolarna fungerar.

Åk gärna med på provkörningen. Då har du möjlighet att ställa frågor till besiktningsteknikern om din bil.

Bromsar

I bromsprovet kontrollerar vi att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor av bilen. Vi tar också reda på att de är tillräckligt starka och stoppar bilen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen. Samtidigt kontrollerar vi om det är rätt avstånd mellan bromspedalen och golvet när bromspedalen är nedtryckt och att parkeringsbromsen fungerar.

Miljökontroll

På bensindrivna personbilar från 2002 och dieseldrivna personbilar från 2004, med en maxvikt på 3 500 kilo gör vi en så kallad "omborddiagnos". Det är en elektronisk miljökontroll (OBD-kontroll). 

Dessutom undersöker vi bilens avgasrenande system och mäter halter av koloxid och kolväten. Vi mäter även lambdavärdet, vilket är ett beräknat värde på viktförhållandet mellan bränsle och luft samt kollar bullernivån.

Vid besiktning av dieselfordon kontrollerar vi att fordonets avgaser inte innehåller för mycket smutspartiklar. Gränsvärdena för avgaserna finns angivna inom parantes på protokollet.

Mer information om elektronisk miljökontroll

Klicka här för att läsa mer om omborddiagnos - vår elektroniska miljökontroll

Besiktningstekniker kontrollerar säkerhetsbälten

Besiktningstekniker Daniel kontrollerar säkerhetsbälten