Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Minskad miljöpåverkan från fordon

Årligen släpper svenskarna ut cirka sju ton koldioxid per person i atmosfären. Ungefär en tredjedel kommer från transporter via vägnätet och den största delen från personbilar. Vid besiktningen utför Bilprovningen flera viktiga miljökontroller som avslöjar miljörelaterade fel hos närmare 5 procent av alla personbilar.

Vid besiktningen utför Bilprovningen flera viktiga miljökontroller och under 2011 upptäcktes miljörelaterade fel hos närmare 5 procent av alla personbilar. Vid avgasmätningen kontrolleras att utsläppen håller sig inom det gränsvärde som Transportstyrelsen fastslagit för biltypen och dess ålder.

Elektronisk miljökontroll 

2009 infördes  elektronisk miljökontroll, en så kallad omborddiagnoskontroll (OBD) Diagnostics, EOBD som besiktningsmetod  i svensk lagstiftning. Det var ett viktigt miljöframsteg. Bilprovningen hade länge förespråkat metoden eftersom den tar hänsyn till fordonets bränsle- och emissionsreglering vid normal körning, inte bara vid besiktningstillfället.
Kontrollen används vid besiktning av  bensindrivna personbilar (från 2002) och dieseldrivna bilar (från 2004). Det motsvarar merparten av landets bilpark.
Med den nya kontrollen upptäcks fler fordon med miljörelaterade fel än med den gamla metoden. För likvärdiga fordon handlar det om ungefär en fördubbling.

Så fungerar vår elektroniska miljökontroll

Via ett uttag under bilens instrumentbräda läser vi, med hjälp av ett instrument, av många av de funktioner som påverkar bilens bränsleförbrukning och utsläpp.

Bilprovningens kontroll omfattar de felkoder som är föreskrivna av Transportstyrelsen. Det är inte samma sorts diagnoskontroll som verkstäder genomför, även om tekniken är snarlik.  

Om det finns felkoder i bilens omborddiagnossystem blir bilen underkänd. Felet måste åtgärdas eller repareras oavsett om felkoden har varit registrerad under en lång eller kort tid. Detta kan till exempel göras av en bilverkstad.

Avgasmätning

Utsläppskontroll är ett av många bidrag i kampen för att minska belastningen på miljön. Genom avgasmätning kontrolleras att utsläppen håller sig inom de gränsvärden som Transportstyrelsen fastslagit för biltypen och dess ålder.

På bensindrivna fordon mäter vi koloxidhalt (CO) och lambdavärde vid förhöjd tomgång. För bensindriva fordon som inte omfattas av elektronisk miljökontroll görs mätning även vid normal tomgång, då vi kontrollerar utsläppen av koloxid (CO) och kolväten (HC).
För dieseldrivna fordon som inte omfattas av elektronisk miljökontroll görs kontroll av avgasernas partikelhalter.