Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Vårt miljöansvar

Bilprovningens viktigaste bidrag för miljön är utsläppskontroller hos fordon och under 2013 upptäcktes miljörelaterade fel hos cirka 5 procent av alla personbilar.

Men vårt miljöansvar stannar inte där.

Vi delar även med oss av vår kunskap och ger miljöråd till kunderna, exempelvis hur man genom rätt skötsel av bilen och smartare körning kan minska både bränsleförbrukning och utsläpp.

För att minska kundens miljöpåverkan i samband med besiktningen lokaliserar vi våra nya stationer till områden med god tillgänglighet.

Bilprovningen är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och bedriver också ett ambitiöst internt miljöarbete. Utöver en energieffektivisering på två procent årligen har vi under de senaste åren sparat 10 000 tjänsteresor. För de resor som genomförs klimatkompenserar vi. Hela 91 procent av våra tjänste- och företagsbilar uppfyller kriterierna för miljöbil. Vi mäter även kvaliteten på det avloppsvatten som lämnar stationerna. Vid de få stationer som överskrider gränsvärdena kan problemen ofta åtgärdas genom förbättrade städrutiner.

Läs mer om vårt miljöarbete här.


Under åren 2006–2012 nästan halverades Bilprovningens miljöpåverkan.