Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Trafiksäkerhet framför allt

Bilprovningens viktigaste ansvarsområde är att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. Vi bidrar till säkrare fordon och förare, och i förlängningen till att rädda liv i trafiken.

Varje trafikolycka som kan undvikas innebär besparingar för samhället. Det handlar om kostnader för räddningstjänst, vård och rehabilitering, försäkringar och inkomstbortfall och inte minst det lidande som en olycka innebär för drabbade och anhöriga.
Bilprovningens verksamhet bidrar till att förebygga trafikolyckor.

Under 2013 besiktade vi närmare 2,5 miljoner fordon. Kontrollbesiktning utgör kärnan och utfallet visar att nästan vartannat fordon underkänns, främst på grund av anmärkningar på bromssystemet. Närmare 7 000 fordon fick körförbud och bärgades från stationen.

Information och kompletterande kontroller

Vi erbjuder kompletterande kontroller som bidrar till ökad trygghet och säkerhet. Två exempel är E-diagnos, som är ett test av bilens elektronik, eller Bilkontroll, som är bra att ha gjort inför bilköp, försäljning eller en längre resa.

De flesta olyckor beror dock på förarens beteende. Med flera miljoner kundmöten per år har Bilprovningen en viktig roll när det gäller att kommunicera trafiksäkerhetsfrågor och sprida kunskap som påverkar attityder och beteenden. Det gör vi dels i mötet med kunderna på våra drygt 90 stationer, dels via vår webbplats och media.

Bilprovningen ingår i en rad samarbeten både i Sverige och internationellt, bland annat finns vi representerade i styrelsen hos CITA, som är en internationell sammanslutning av besiktningsföretag.

Vi sprider kunskap om hur barn färdas säkert i bil

För att undersöka bilförares kunskap om hur barn färdas säkrast i bil genomförde vi på Bilprovningen en enkät på vår webbplats. Undersökningen pekade på en betydande kunskapsbrist och resultatet fick stor uppmärksamhet i media.

Var femte respondent känner inte till att barn upp till fyra år åker säkrast i en bakåtvänd bilbarnstol – oavsett om den är placerad i fram- eller baksätet. 85 procent kände heller inte till att barn upp till 135 centimeter alltid ska använda bälteskudde.

Även om de flesta placerar sina barn i baksätet finns några som låter dem sitta fram. Majoriteten, men tyvärr inte alla, känner till att krockkudden då måste kopplas ur.

Våra medarbetare bidrar nu till bättre kunskaper genom att informera kunder med bilbarnstol om lagar och rekommendationer kring hur barn färdas säkert i bil.