Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

eRoadArlanda - framtidens transportlösning

Bilprovningen deltar i eRoadArlanda - ett projekt för att förverkliga elvägar.

Undersidebild

Elbilar i all ära, men vad sägs om elvägar? Är det svaret på drömmen om fossilobereonde fordon? Genom elvägar kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 80–90 procent. 

I juni 2013 startade en elvägsupphandling (den hittills största i Europa) av Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten. Två år senare resulterade det i att projekt eRoadArlanda fick finansiering och klartecken för start.

2 km elväg klart sommaren 2017

eRoadArlanda är ett projekt för att anlägga en 2 km lång elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Målet för projektet är att elvägen ska vara klar sommaren 2017.

En matning ovanifrån (likt trådbussar och spårvagnar) hade begränsat tekniken till tunga fordon. Matning från vägen klarar även personbilar och har därmed tre gånger så stor potential. I praktiken är det en räls i vägen med elektrisk ledare och sektioner som spänningssätts bara när en bil passerar.

Om projektet lyckas är möjligheterna stora att successivt införa tekniken på allmänna vägar. Ett långsiktigt mål är att på vissa sträckor förse större vägar med el-räls så att batterier kan laddas under körning.

Genom elvägar kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 80–90 procent. El är också en renare, billigare och tystare energikälla än traditionella drivmedel som bensin eller diesel.

Registreringsbesiktning

Projektet omfattar en lastbil som för närvarande genomgår en omfattande ombyggnation där ordinarie drivlina avlägsnas och ersätts med elmotorer, batteripack och tillhörande reglerutrustning för laddning och matning.

I projektet finns en fordonsgrupp i vilken Bilprovningen finns representerad. Syftet med vårt deltagande är att vara gruppen behjälplig med regeltolkning och bedömning av möjligheter att få fordonet godkänt vid en ordinarie registreringsbesiktning.

Övriga samarbetspartners

Övriga samarbetspartners i projektet är NCC Roads, ElwaysAB, Kilenkrysset, VTI,  E-traction, GCT, KTH, ABT bolagen, PostNord, WSP, DAF, Arlanda Stad Holding Airport City Stockholm, Sigtuna kommun, Swedavia och Vattenfall.

Mer information

Läs gärna mer om projektet på www.eroadarlanda.se


Så här funkar det!