Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

”Bilprovningens hållbarhetsarbete uppfyller de krav vi ställer väl”

Hanna Jonasson
Head of Technology and Fleet, Teknik & Infrastruktur, PostNord

Undersidebild

PostNords cirka 8 000 fordon används dagligen för att leverera försändelser till företag och privatpersoner över hela Sverige, och säkra fordon är förstås a och o för verksamheten.

– Trafik- och fordonssäkerheten är central för oss. Vi har dagliga rutiner för att kontrollera att fordonen är okej och detta kompletteras med Bilprovningens kontroller. Vi arbetar även med körutbildningar som syftar till sparsam körning och ökad säkerhet, säger Hanna Johansson som är ansvarig för PostNords fordonsflotta.

Med den stora fordonsflottan av både små och stora fordon är kontrollbesiktningar ett löpande inslag i verksamheten. Bilprovningens landstäckande stationsnät var därför en viktig faktor när PostNord valde leverantör av kontrollbesiktning och kompletterande kontroller.

– Våra fordon är spridda över hela landet och det är självklart väldigt viktigt för oss att vi har lätt att ta oss till Bilprovningen. Det är en förutsättning för att kunna upprätthålla hög kvalitet i verksamheten.

PostNords leverantörer ska dessutom följa företagets Code of Conduct.

– Vi arbetar själva aktivt med hållbarhetsfrågor och det är något vi tittar noga på när vi påbörjar ett samarbete med en ny leverantör. Bilprovningens arbete inom hållbarhet uppfyller väl de krav vi ställer.