Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

”Jag är djupt imponerad av hur Bilprovningen tar sitt ansvar”

Gunnar Malm
F.d. Generaldirektör, Trafikverket
Ledamot, Bilprovningens styrelse

Undersidebild

Gunnar Malm är medlem i Bilprovningens styrelse sedan 2013. Han tycker att Bilprovningen har mycket att vinna på att synas och tydligt berätta hur man verkar för en ökad trafiksäkerhet i Sverige.

– Jag är djupt imponerad av hur Bilprovningen bedriver sitt hållbarhetsarbete och hur de tar ansvar genom hela verksamheten. Arbetet är implementerat i organisationen och känns äkta, så de lever upp till mina förväntningar i allra högsta grad. De har också höga ambitioner när det gäller att beskriva arbetet för sin omvärld vilket kan visa sig bli en konkurrensfördel.

Kontrollbesiktningarna är Bilprovningens viktigaste bidrag till att öka trafiksäkerheten i Sverige. Företaget har även som mål att dubbla andelen tilläggstjänster som ett sätt att bidra ytterligare till att uppnå nollvisionen.

– Nollvisionen är unik ur ett internationellt perspektiv och något som ingen enskild aktör kan åstadkomma på egen hand. Visionen bygger på att branschens aktörer samarbetar och där har Bilprovningen en viktig roll. Företaget är för många människor synonymt med bilprovning i Sverige. Det är många som har ögonen på vad Bilprovningen gör och därför är deras arbete av avgörande betydelse.