Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Ekonomiskt ansvar

Ekonomin är en viktig del i vårt hållbarhetstänk. Det handlar om vår egen verksamhet, men också om både samhällets och den enskilde fordonsägarens ekonomi.

En förutsättning för vårt uppdrag

Att ta ett ekonomiskt ansvar innebär först och främst att Bilprovningens verksamhet bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt med kostnadseffektiva metoder, lönsamhet och god soliditet. Det är en förutsättning för att kunna arbeta vidare med vårt uppdrag.

En annan del i det ekonomiska ansvaret handlar om vårt arbete med att genom regelbundna fordonskontroller förebygga trafikolyckor, något som i förlängningen även påverkar Sveriges samhällsekonomi.

Bilprovningens verksamhet bidrar dessutom till god fordonsekonomi för våra kunder, som får tips och information om hur man kan spara pengar genom sitt körsätt och genom att sköta sin bil på rätt sätt. Att eventuella brister kan upptäckas i god tid bidrar förstås också till att kostnader kan hållas nere. 

Våra besiktningstekniker