Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Senaste nytt från Bilprovningen


 • Pressinfo: Så beter sig förarna på Sveriges vägar
  Håller fordonsägarna hastigheten? Och vad är det som får dem att sänka hastigheten? I Bilprovningens enkät medger var tionde förare att de kör för fort på 30-vägar och att hastighetskontroller får dem att sänka hastigheten i större utsträckning än fartkameror.
  Läs mer

 • Delårsperioden januari-juni 2012 - Fortsatt god resultatutveckling
  Delårsperioden januari-juni i korthet
  • Nettoomsättningen är i nivå med föregående år 872 (869) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat ökade med 6 procent till 130 (123) MSEK.
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 95 (89) MSEK, vilket motsvarar 2 386 (2 220) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat ökade till 78 (77) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -124 (98) MSEK.
  • Före lösen av pensionsskuld om 236 MSEK, uppgick den till 112 (98) MSEK.
  • Ett intensivt arbete med försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnät samt fastigheter pågår. Efter periodens utgång tecknades ett försäljningsavtal rörande ett dotterbolag som omfattar 70 av Bilprovningens stationer.

  Läs mer