Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Nytt roligt brädspel med frågor om trafik skänks till 1 200 grundskolor

Trafikundervisningen i skolan har stora brister och lärarna efterfrågar nya hjälpmedel. Det är bakgrunden till att Bilprovningen, NTF och Volvo Lastvagnar har låtit ta fram och skänka brädspelet TRAFIKANT till 1 200 grundskolor. Tanken är att ge barnen möjlighet att lära sig mer om trafiken på ett lustfyllt sätt.

Enligt läroplanen har skolan ett ansvar för att integrera trafik i undervisningen. Ändå visar undersökningar som NTF låtit göra att det råder stora brister och ojämn trafikundervisning i skolorna. Lärarna säger sig vara i behov av ytterligare stöd och verktyg för sin undervisning i trafik. 

Det är skälet till att Bilprovningen, NTF och Volvo Lastvagnar låtit ta fram brädspelet TRAFIKANT med frågor för barn, ungdomar och vuxna. Tanken är att ge barnen möjlighet att lära sig mer om trafiken på ett lustfyllt sätt. Att samlas runt ett brädspel ger kunskap både genom spelets frågor och de diskussioner de ger upphov till. 

- Det blir lätt att trafikundervisningen glöms bort, Trafikant är ett roligt sätt att lyfta en viktig fråga, säger Marit Jansson som är lärare på S:t Pers skola i Sigtuna som har fått en förhandsutgåva och provspelat.

TRAFIKANT delas ut gratis till 1 200 grundskolor runt om i hela landet. Skolor som är intresserade av spelet kan anmäla sitt intresse på: www.trafikeniskolan.se

- När jag var barn var trafikundervisning en självklarhet i skolan och så borde det vara även idag. Med goda kunskaper redan från barnsben torde förutsättningarna för en bra attityd och beteende i trafiken öka. Vår förhoppning är att spelet TRAFIKANT ska bidra till detta, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors. 

Ett spel som engagerar hela familjen i trafiksäkerhet

Spelet riktar sig också till föräldrar. Allt färre barn går och cyklar till och från skolan. Varför är svårt att sia i, men spelet är ett bra sätt att skapa dialog kring trafiksäkerhet i hemmet. Trafiksäkerhetsfrågorna är indelade i tre svårighetsgrader vilket gör spelet givande inte bara för barn, utan även för ungdomar och föräldrar.

Spelet kommer också att kunna köpas i handeln eller via Bilprovningens, NTF:s och speltillverkaren Wilekias webbplatser

För mer information

Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Katarina Bokström: Nationell projektledare barn och trafik NTF, mobil: 070‐584 49 75, e-post: katarina.bokstrom@ntf.se
Jan Strandhede: Market Com & PR Manager Volvo Trucks, mobil: 0765-53 37 15,
e-post: jan.strandhede@volvo.com