Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

1 150 tunga släp fick bogseras från Bilprovningen under 2013

Skicket på de tunga släpvagnarna är skrämmande. Av de drygt 23 000 tunga släp som Bilprovningen besiktade under 2013 underkändes hela 61 procent. 5 procent, motsvarande cirka 1 150 tunga släp, bedömdes utgöra en sådan trafiksäkerhetsrisk att de belades med körförbud och fick bogseras från stationerna!

Tunga släpvagnar kontrollbesiktas för första gången efter ett år i trafik och därefter årligen. Under 2013 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 23 000 tunga släp (totalvikt över 3,5 ton). Det motsvarar närmare hälften av den totala marknadsvolymen.

Mer än vartannat tungt släp underkänd

Skicket på de tunga släpvagnarna är anmärkningsvärt. Underkännandefrekvensen är fortsatt hög. Av samtliga tunga släp som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2013 underkändes hela 61 procent – trots att de har färre kontrollpunkter än motordrivna fordon! 48 procent hade så pass allvarliga brister att de underkändes med krav på återbesök och 25 procent underkändes även vid efterkontrollen.

Brister i broms- och hjulsystemet vanligaste felen

49 procent av de tunga släpvagnarna underkändes till följd av anmärkningar på bromsar. Det var den enskilt största orsaken. 25 procent underkändes på grund av brister i hjulsystem.
Med 5 procent av de tunga släpvagnarna var det så illa ställt att de fick körförbud. Vanligaste orsaken till körförbud var otillräcklig bromsförmåga, vilket kan bero på eftersatt underhåll, klimatkänsliga bromskonstruktioner och förarnas körsätt. Andra vanliga orsaker är allvarliga rostskador som lett till att komponenter brustit eller där det funnits risk för haveri, till exempel brustna och rostskadade länkarmar. I samtliga fall gäller att fordonet bedöms utgöra en uppenbar trafiksäkerhetsrisk.
– Jag hoppas att trenden vänder och att vi inom kort får se en ökad godkännandefrekvens. Det borde ligga i ägarnas intresse att underhålla sina fordon, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Att det dessutom bidrar till en ökad trafiksäkerhet är en vinning för oss alla, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

81 procent underkända i Västmanlands län

Högst andel underkända hade Västmanlands län med 81 procent och Västernorrlands län med 80 procent. Lägst andel underkända tunga släp hade Skåne län med 50 procent, Jönköpings län med 55 procent och Västra Götalands län med 56 procent. Vid efterkontrollen hade Västmanlands län högst andel underkända med 36 procent och Jönköpings län lägst med 17 procent.

Sämsta och bästa märken

I besiktningsstatistiken för tunga släp över 16 ton har märkena Briab och Härryda högst andel underkända inklusive efterkontroller med 67 procent vardera. Intressant att notera är att medelåldern för Briab är 21 år medan den endast är 14 år för Härryda. Lägst andel underkända inklusive efterkontroller har Krone med 27 procent. Där är dock den totala medelåldern endast fyra år. Totalt sett är medelåldern 9 år.
Tabeller med besiktningsresultatet för tunga släp och länsvis hittar du här.
Bilaga: Förteckning över Bilprovningens stationer

För mer information

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se