Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen moderniserar hela sitt IT-stöd med hjälp av CGI

Bilprovningen har tecknat ett samarbetsavtal med CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, avseende leverans och framtida stöd för molnbaserade IT-lösningar. Avtalet syftar till att leverera ett omfattande och nyutvecklat IT-stöd för hantering av hela arbetsprocessen från inbjudan, bokning och besiktning av fordon, till bakomliggande administrations- och ekonomifunktioner. Avtalet är tecknat för en första period av fem år.

Nu genomför Bilprovningen en stor satsning på att modernisera hela sitt affärs- och IT-stöd för besiktningsverksamheten.

Målsättningen är att skapa en flexibel och kostnadseffektiv lösning och leverans som snabbt kan anpassas till de krav som den numera konkurrensutsatta marknaden ställer. CGI:s leverans stöttar ambitionen genom standardsystem, mobila lösningar och molnbaserade tjänster.

-Bilprovningens verksamhet bygger till stor del på IT-stöd. I vår strävan att förbättra servicen till kunderna och modernisera arbetsverktygen för medarbetarna behöver IT-stödet förnyas och bli mer effektivt samt flexibelt. Därför inleder vi ett långt och nära samarbete med CGI. Vi är övertygade om att de är rätt partner för oss för att nå dit, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.


-Vi ser fram emot vårt nya samarbete med Bilprovningen och att få genomföra det omfattande transformationsprojektet för att förnya och ersätta stora delar av dagens IT-stöd. CGI är en stor leverantör av affärsstöd inom bilbesiktning i Sverige och därmed en totalleverantör av kompletta tjänster till branschen.

Genom att bygga vidare på den djupa verksamhetskompetens som finns hos våra kunder, kombinerat med CGI:s erfarenhet inom sammansatta IT- och affärslösningar bidrar vi till att skapa stor affärsnytta, säger CGI:s Sverigechef Björn Ivroth.

Planeringen för införandet av det nya affärsstödet påbörjas omedelbart och de befintliga lösningarna kommer att ersättas under 2015. CGI:s lösningar baseras till stor del på standardkomponenter och molnbaserade tjänster från Microsoft, där huvudkomponenterna utgörs av Dynamics CRM och Dynamics NAV.

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar.

CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Läs mer på www.cgi.com.

För mer information kontakta

Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Jouko Kangas, Client Director, CGI Sverige, telefon: 08-579 178 70,
e-post: jouko.kangas@cgi.com

Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, mobil: 070-1919 384,
e-post: asa.thoft@cgi.com