Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen satsar på medarbetarna - och därmed också kunderna

Bilprovningen har inlett en långsiktig satsning på kompetensutveckling för medarbetarna. Syftet är att bli fordonsbesiktningsmarknadens mest attraktiva arbetsgivare och besiktningsföretag. När medarbetarna trivs och kan sitt jobb ökar tryggheten för kunderna.  

Sedan fordonsbesiktningsmarknaden avreglerades har antalet arbetsgivare ökat och därmed även konkurrensen om de certifierade besiktningsteknikerna och besiktningsingenjörerna. Bilprovningen har som målsättning att bli marknadens mest attraktiva arbetsgivare och bästa besiktningsföretag. 

– För att behålla och attrahera personal väljer vi att utöka satsningen på kompetensutveckling. Vi är övertygade om att det är ett sätt att öka kundnöjdheten. När medarbetarna trivs och kan sitt jobb ökar tryggheten för kunderna, säger Bilprovningens HR-chef Stefan Hesselgren. 

Utbildning i framtidens teknik, ekonomi och affärsmannaskap

Under 2014 kommer alla Bilprovningens besiktningstekniker och besiktningsingenjörer att få 2-3 dagars kompetensutveckling i framtidens teknik, både vad gäller lätta och tunga fordon. 1-2 dagar kommer att vara lärarledd utbildning på plats. Resten sker via e-learning på distans. 

Bilprovningen har länge jobbat med e-learning och även dessa nya utbildningar, som tas fram i samarbete med Vericate och Training Partner, kommer medarbetarna att kunna tillgodogöra sig på ett kostnadseffektivt och mindre miljöbelastande sätt.

Bilprovningen satsar också på utbildning inom ekonomi och affärsmannaskap. Under 2013 studerade Bilprovningens besiktningsingenjörer vid IHM Business School och under 2014 kommer ett 20-tal teamledare att få samma möjlighet.
Basen i en besiktningsteknikers kompetens är certifieringen. Nyanställda besiktningstekniker som inte redan är certifierade får en individuellt anpassad utbildning som pågår i 5–8 veckor och som avslutas med certifiering hos en extern part. Vart fjärde år får teknikerna testa sin kunskaper på nytt för att certifieringen ska kunna förnyas. 

Medarbetare som är nöjda och återvänder – det är ett kvitto på trivseln

Bilprovningen har genomgått stora och omvälvande förändringar under de senaste åren, men trots det har resultaten från medarbetarundersökningarna stigit kontinuerligt. I den senaste mätningen från mars 2014 blev resultatet 3,96 på en skala från 1–5.

Av de 90 medarbetare som rekryterades under 2013 var cirka en fjärdedel tidigare medarbetare som efter att ha arbetat för en annan arbetsgivare under en period valde att återvända till Bilprovningen.

För mer information kontakta

Stefan Hesselgren, HR-chef, mobil: 0703-85 57 48, e-post: stefan.hesselgren@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se