Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen samarbetar med Mentor för att stötta ungdomar

Nu inleder Bilprovningen ett samarbete med Mentor Sverige för att finansiera mentorskap för ungdomar i åldern 13-17 år.

Samarbetet innebär dessutom att samtliga anställda inom Bilprovningen kommer att erbjudas möjligheten att få engagera sig i och bli mentor till en tonåring, eller att delta i ett studiemotiverande program för unga på någon av Mentors samarbetsskolor.
Medarbetare som väljer att bli mentor kommer att få åtta timmars betald ledighet från Bilprovningen för att ägna sig åt detta.


Inspirera ungdomar att välja tekniska yrken

Syftet med mentorskapet är att stötta ungdomar i deras utveckling och inspirera dem att välja tekniska yrken.
- Ungdomar utgör vår framtid. De är våra kommande kunder och blivande medarbetare. Därför är det helt naturligt för oss att engagera oss i och ta ett ansvar för dem. Vi vill stötta ungdomarna under studieperioden och visa på möjligheterna inom tekniska yrken, säger Bilprovningens HR-chef Stefan Hesselgren.

Sedan Bilprovningen grundades på 1960-talet har företaget arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Att ta ansvar är en naturlig och självklar del i det dagliga arbetet. Ambitionen är att vara en föregångare när det gäller hållbarhet. 

- Att Bilprovningen väljer att samarbeta med Mentor betyder väldigt mycket för oss, och inte minst för de ungdomar som får chansen att vidga sina nätverk och få inspiration till framtida utveckling, säger Karin Jordås, generalsekreterare för Mentor Sverige.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar i åldern 13-17 år och som genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar till att stärka ungas självkänsla och framtidstro och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.
Läs mer på www.mentor.se och www.bilprovningen.se/ansvar.


För mer information


Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige, mobil: 0765, e-post: karin.jordas@mentor.se 
Stefan Hesselgren, HR-chef Bilprovningen, mobil: 0703-85 57 48, e-post: stefan.hesselgren@bilprovningen.se