Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kunskapsbrist medför att barn i bil färdas osäkert i onödan

Det råder en kunskapsbrist bland förare med barn som passagerare. Det påvisar en enkät som Bilprovningen genomfört under sommaren. För att öka kunskaperna kommer Bilprovningen att informera berörda kunder i samband med besiktningen om hur barn färdas säkrast.

Bilprovningen månar inte bara om trafiksäkra fordon utan också om säkra förare. Passagerarnas säkerhet grundar sig ofta på förarens attityd, beteende och kunskaper. Detta gäller i synnerhet barn. För att undersöka bilförares kunskaper om hur barn färdas säkrast i bil genomförde Bilprovningen en enkät under juli-augusti 2013. Sammanlagt svarade 794 personer, varav 64 procent uppgav att de dagligen kör med barn som passagerare och 25 procent någon gång i veckan.

Vart fjärde barn under fyra år kan färdas säkrare

Barn upp till fyra år åker säkrast i en bakåtvänd bilbarnstol oavsett om den är placerad i fram- eller baksätet. Det är fem gånger säkrare att åka baklänges än att åka framåtvänd. Enkäten visar att var femte respondent (21 procent) inte känner till detta, trots att 78 procent av dem har barn som sitter i en bilbarnstol. Var fjärde (25 procent) uppger också att de placerar sina barn i en framåtvänd bilbarnstol vilket är mycket oroväckande.

Sämre kunskaper om vad som gäller för lite större barn

Efter fyra års ålder och upp till 135 cm ska barn alltid använda bälteskudde. Bilprovningens enkät visar att så många som 85 procent av respondenterna inte känner till detta, trots att 43 procent av dem själva har barn som sitter på en bälteskudde.

Barn kortare än 140 cm ska inte sitta på en plats utrustad med en icke avstängd passagerarkrockkudde. De flesta respondenterna placerar sina barn i baksätet. Dock finns det några som låter dem sitta i framsätet. Lyckligtvis tycks majoriteten av respondenterna med barn i bilstolar känna till att krockkudden måste kopplas ur. 3 procent säger sig inte ha gjort detta. Bland respondenterna med barn som sitter på bälteskudde verkar kunskaperna tyvärr inte vara lika goda. Där uppger så många som var tredje respondent (36 procent) att de inte har kopplat ur krockkudden. 

Information till förare med barn

Enkäten påvisar att det finns ett behov av ökad kunskap bland förare om barnsäkerhet i bil. Därför upprepas den gemensamma informationskampanjen med Folksam från 2007. Den enda skillnaden är att informationen nu blir ett permanent inslag på Bilprovningens stationer. Bilprovningens medarbetare kommer aktivt att informera kunder med babyskydd, bilbarnstolar eller bälteskuddar om rekommendationerna.

- Enkäten besannade våra farhågor om att det råder en kunskapsbrist om hur barn färdas säkrast i bilen. Vi som träffar närmare 2 miljoner förare varje år har ett gyllene tillfälle att hjälpa dem som vill agera rätt, men inte vet eller helt enkelt har glömt bort vad som gäller. Därför satsar vi nu på att aktivt informera berörda kunder, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Bilagor

Bilaga: Rekommendationer för små barn i bil.

För mer information kontakta:

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se