Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Trygga husvagnssemestern med en gasolkontroll

Snart är det campingsäsong och dags att förbereda husvagnen för ledigheten. Med kampanj ”Campa säkert i sommar” vill Bilprovningen och SweCamp uppmuntra husvagnsägare att låta göra en gasolkontroll. Det är en prisvärd försäkring mot trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen som kan få allvarliga konsekvenser.

Gasolkontrollen ingår, enligt nya EU-regler, sedan 2009 inte längre i besiktningen av husvagnar och husbilar. Då kontrollen var obligatorisk underkändes cirka 5 procent årligen på grund av läckage i gasolutrustningen.
Numera erbjuds den som en tilläggstjänst. Under 2012 valde 64 procent av kunderna att göra en gasolkontroll.

En prisvärd försäkring mot svåra olyckor

För att uppmuntra ägare av husvagnar och husbilar att låta göra en gasolkontroll upprepar Bilprovningen och SweCamp fjolårets kampanj ”Campa säkert i sommar”. En gasolkontroll är en prisvärd försäkring mot svåra olyckor. Kampanjen äger rum på stationerna och campingplatserna.

Kampanj på Bilprovningens och SweCamps anläggningar

Från tisdagen den 21 maj och så länge lagret räcker får alla kunder som väljer att göra en gasolkontroll i samband med besiktningen av husvagnen eller husbilen hos Bilprovningen ett häfte med värdecheckar hos SweCamp, motsvarande mer än kostnaden för gasolkontrollen. Se bilaga för förteckning över stationer som erbjuder husvagnsbesiktning.

Bilprovningen kommer också ut till SweCamps anläggningar för att göra gasolkontroller på de husvagnar, husbilar och säsongsvagnar som finns på plats. Bokning sker via anläggarna, se www.SweCamp.se.

Så görs gasolkontrollen

Bilprovningen kontrollerar slangar, rörledningar och övriga komponenter samt undersöker om det har uppstått skador, förslitningar eller sprickor i och under fordonet. Även fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll av systemet.
Fordonsägaren får ett protokoll med resultatet. Det är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men Bilprovningen rekommenderar att alla eventuella brister åtgärdas innan fordonet används. Om inga brister noteras får fordonsägaren ett märke ”Genomförd Gasolkontroll” som appliceras utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

Husvagnsstatistik 2012

Under 2012 kontrollbesiktade Bilprovningen 67 978 husvagnar. 72 procent godkändes utan anmärkning. 19 procent underkändes med krav på efterkontroll, främst till följd av ojämn bromsverkan och kort påskjutsreserv. Högst andel godkända hade Jämtlands län med 79 procent. Lägsta andel hade Stockholms län med 67 procent.

Bilagor

Förteckning över Bilprovningens stationer som erbjuder husvagnsbesiktning och gasolkontroll.

För mer information

Kjell Karlsson, projektansvarig SweCamp, mobil: 0705-11 19 13, e-post: kjell@swecamp.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se