Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Eva Morger första kvinnan att bli invald i CITA:s styrelse

Bilprovningens kvalitets- och miljöchef Eva Morger valdes igår in som första kvinna någonsin i styrelsen för CITA (Comité International de l’inspection Technique Automobile).

CITA är en global sammanslutning av 125 företag, myndigheter och organisationer ansvariga för besiktning av motordrivna fordon.
Den 15-17 maj träffas medlemsorganisationerna i CITA (Comité International de l’inspection Technique Automobile) i Sevilla, Spanien. CITA är en global sammanslutning av 125 företag, myndigheter och organisationer auktoriserade att kontrollbesikta motordrivna fordon.
2009 var Bilprovningen värd för motsvarande konferens. Då hölls den i Göteborg. 2011 hölls den i Berlin.

Bilprovningens kvalitets- och miljöchef första kvinnan i CITA:s styrelse

Vid gårdagens årsmöte valdes Bilprovningens kvalitets- och miljöchef Eva Morger in som första kvinna någonsin i styrelsen för CITA. Eva har varit verksam i CITA i många år, bland annat är hon sedan 2006 ordförande i kvalitetsgruppen och leder arbetet med kvalitetssäkring och kompetenskrav för tekniker.

Magnus Ehrenstråhle tackades för goda insatser

Bilprovningens tidigare vd Magnus Ehrenstråhle lämnar samtidigt styrelsen där han ingått sedan 2005.
Han avtackades i sin frånvaro bland annat för att ha verkat för ett ökat miljöfokus och för att aktivt ha spridit samarbetet samt förekomsten av fordonsbesiktning till nya länder.
I slutet av 90-talet var CITA fortfarande nästan en rent europeisk organisation med färre än 50 medlemmar. Nu har antalet ökat till 125 och medlemmarna finns i alla världsdelar.

Internationella rekommendationer för kontrollbesiktning

Målsättningen för CITA är att öka trafiksäkerheten och värna om miljön genom att gemensamt utveckla internationella rekommendationer.
CITA verkar till exempel för är att elektroniska diagnossystem ska ingå i den årliga kontrollbesiktningen. Bilprovningen erbjuder redan kontrollen (E-diagnos) som en tilläggstjänst.
Vid det pågående årsmötet håller Eva Morger också ett föredrag för övriga medlemmar om framgången för den nylanserade tjänsten. Andra viktiga frågor är årlig kontrollbesiktning av äldre bilar och lätta lastbilar samt att motorcyklar och mopeder borde vara föremål för kontrollbesiktning i samtliga medlemsländer.

Läs mer om CITA på www.cita-vehicleinspection.org.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, 
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se 
Eva Morger, kvalitets- och miljöchef: 0736-88 22 65, 
e-post: eva.morger@bilprovningen.se 
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, 
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se 
Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, 
e-post: marit.thorin@bilprovningen.se