Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Var femte bilist kör efter alkoholkonsumtion

Under det senaste året har var femte bilist valt att köra bil mindre än två timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. Det visar en enkät som Bilprovningen genomfört för tredje året i rad. Syftet är att ta pulsen på bilister och inställningen till alkohol och bilkörning inför Trafiknykterhetens dag den 15 maj.

Siffrorna har tyvärr inte blivit bättre. Enkäten visar att det fortfarande är tre av tio (27 procent) som tycker att det är ok att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin.
Resultatet varierar dock kraftigt mellan könen. Enkäten visar att motsvarande siffra bland kvinnor ligger på 14 procent och på 32 procent för män.  Det framkommer också skillnader mellan länen. I Stockholms län är motsvarande siffra högst med 35 procent medan den är lägst i Dalarnas respektive Norrbottens län med 16 procent.  

Kvinnor försiktigare än män

Var femte (19 procent) respondent i enkäten säger sig dessutom vid upprepade tillfällen eller åtminstone någon enstaka gång under det senaste året själv ha kört inom två timmar efter att de druckit en öl eller ett glas vin. Siffrorna visar att kvinnor är mer försiktiga än män (8 jämfört med 23 procent). 

Tre av tio kör bil tidigt dagen efter

Nästan lika många (16 procent) uppger sig att under det senaste året ha åkt med någon som kört bil inom två timmar efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. 32 procent medger även att de kört bil tidigt dagen efter att ha varit alkoholpåverkad.
Här utmärker sig ungdomar i åldrarna 18-27 år. Bland dessa svarar var tredje (29 procent) att de har åkt med någon som kört bil under motsvarande omständigheter och varannan (46 procent) att de kört bil tidigt dagen efter att ha varit alkoholpåverkad.
- Bilprovningen månar inte bara om säkra fordon utan också om säkra förare. Vi vill gärna bidra till informationsspridningen om konsekvenserna av rattfylleri och gör det genom att dela ut broschyrer till kunderna i samband med besiktningen på alla våra 89 stationer den 15 maj, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.
Enkäten genomfördes på Bilprovningens webbplats den 26 mars – 10 maj 2013. Sammanlagt svarade 3 628 personer.

Fakta rattfylleri

– Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. 
– En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls. 
– Om man druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil på flera timmar.
Källa: MHF

Bilaga

Bilprovningens stationer med adresser.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se 
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se