Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Beslut på Bilprovningens årsstämma 29 april

I dag avhöll Bilprovningen sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2012.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och vd. Av till förfogande stående vinstmedel, 384 249 894 SEK, görs en utdelning om 70 000 000 SEK eller 1 750 SEK per aktie, och

314 249 894 SEK balanseras i ny räkning.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. 

Val av ny styrelse

Kerstin Lindberg Göransson omvaldes till ordförande och Leif Ljungqvist, Anna Nilsson-Ehle samt Jacob Röjdmark till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Gunnar Malm och Cecilia Daun Wennborg.
Gunnar Malm (född 1950) är generaldirektör för Trafikverket. Tidigare har han bland annat varit verkställande direktör för Arlandabanan Infrastructure AB och för ASG samt haft olika befattningar inom SJ, bland annat som ställföreträdande generaldirektör.

Cecilia Daun Wennborg (född 1963) är styrelseledamot i bland annat Ikano bank AB, Eniro AB, Carnegie Fonder AB, Proffice AB, Getinge AB och Hakon invest AB samt tidigare varit vice verkställande direktör för Ambea AB, verkställande direktör för Carema Vård och Omsorg AB, ekonomi- och finansdirektör i Ambea AB respektive Carema Vård och Omsorg AB, tf verkställande direktör i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt verkställande direktör för Skandia Link.

Per Johansson, Ulf Blomgren och Tom Bjerver avgick ur styrelsen i samband med överlåtelsen av Besiktningskluster 2 AB till minoritetsägarna den 18 mars.

För mer information

Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande, mobil: 0708-91 61 10, e-post:kerstin.lindberggoransson@bilprovningen.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se