Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen återvänder till Enköping

Bilprovningen har bestämt sig för att etablera sig på nytt i Enköping. Marknaden bedöms vara stark och intressant, även om det redan finns andra aktörer för fordonsbesiktning. Nästa vår slår Bilprovningen upp portarna till sin nya station intill E18.

Nu när delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk slutförts och antalet stationer reducerats till 89 kan företaget återigen börja blicka framåt och ta första klivet för att utvecklas och växa med marknaden.

Ökad tillgänglighet i Mälardalen

Enköping är en marknad som Bilprovningen bedömer som intressant. Det är en region i tillväxt, både befolknings- och fordonsmässigt.
En etablering på orten skulle innebära att Bilprovningen också täcker en större del av Mälardalen och därmed ökar sin tillgänglighet. Därför har Bilprovningen beslutat sig för att återvända till Enköping. 

Starkt varumärke

– Även om det numera finns flera aktörer för fordonsbesiktning i Enköping tror vi att det finns potential för ännu en aktör och station. Det är naturligtvis också vår förhoppning att kunderna i valet av leverantör uppskattar vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet, säger Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors. 

Vi finns där du är

Bilprovningens nya station i Enköping kommer att finnas i anslutning till Mekonomens nya lokaler vid E18, nära handelsplatsen Enköping Handelstorg.

– Vi är mycket nöjda med läget. Tack vare närheten till motorvägen och de många bilföretagen i området kommer den vara lätt att hitta och nå, avslutar Benny Örnerfors. 

Stationen kommer att ha två personbilsbanor och öppnar våren 2014. Adressen är Åkerbyvägen 2 i Enköping. 

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se 
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se