Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Earth Hour: ”Släck tvåan” hos Bilprovningen och vi klimatkompenserar din resa till oss

Till helgen är det Earth Hour och dags att uppmärksamma klimatfrågorna. Tidigare år har Bilprovningen delat ut ”körförbud” i syfte att uppmuntra kunderna att både släcka lamporna och ställa bilen. I år går Bilprovningen ännu längre genom att klimatkompensera resorna för de kunder som kommer till en av företagets stationer för att ”släcka sin tvåa” (ombesikta sitt fordon) på lördag och resten av mars. Företaget klimatkompenserar redan alla sina tjänsteresor hela året.

Earth Hour och uppmaningen att släcka lampan under en timme är en viktig symbolhandling för klimatfrågan och vikten av att minska påfrestningarna på miljön.
Bilprovningen jobbar hela året för att minimera fordonens påverkan på miljön och vill i år bidra till att uppmärksamma Earth Hour genom att klimatkompensera resorna till och från stationerna för alla kunder som kommer till Bilprovningen i syfte att ”släcka sin tvåa” (ombesikta sitt fordon) på lördag och resten av mars.

Klimatkompenserar över 1 000 ton koldioxid

Under perioden ifråga beräknas 7 000 kunder göra sin efterkontroll hos Bilprovningen. Med en beräknad körsträcka till och från stationen på cirka 50 kilometer och genomsnittlig svensk bränsleförbrukning motsvarande 186 g koldioxid per kilometer* kommer Bilprovningen att kompensera cirka 65 ton koldioxid. Den exakta summan beräknas när produktionsstatistiken är färdig.
Sedan flera år klimatkompenserar Bilprovningen samtliga resor i tjänsten. Resorna genererade sammantaget 1 272 ton koldioxid under 2012. Miljöpåverkan från tjänsteresorna har minskat genom miljösmartare resor och alternativa mötesformer.

Bidrar till ett klimatprojekt i Indien

Bidraget går till ett koldioxidminskningsprojekt i Indien som övervakas via FN. Genom projektet ersätts fossilt bränsle med förnyelsebart i ett kraftverk som använder restprodukter från jordbruk. Utöver de miljömässiga vinsterna genererar projektet råvaruinkomster för bönderna och bidrar till lokala arbetstillfällen.
– Vi hoppas att vår klimatkompensation uppmuntrar bilister att bidra till att minska miljöbelastningen. Genom rätt skötsel av bilen och smartare körning går det att spara pengar och minska både bränsleförbrukning och utsläpp, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.
I likhet med tidigare år uppmanas kunderna även att släcka lamporna och ställa bilen.

Bilaga

Förteckning över Bilprovningens 41 lördagsöppna stationer den 23 mars.

* enligt Trafikverkets rapport i maj 2012 som anger att bränsleförbrukningen för den svenska personbilsflottan som helhet (gamla och nya fordon) under 2011 var 7,7 liter per 100 km, motsvarande 186 gram koldioxid per kilometer.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Eva Morger, hållbarhetsansvarig/kvalitets- och miljöchef, mobil: 0736-88 22 65, e-post:eva.morger@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se