Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningens ägare delar upp bolaget mellan sig

Delförsäljningen av AB Svensk Bilprovning slutförs genom att ägarna delar bolaget i två delar. Minoritetsägarna tar över det stationsnät i sydvästra Sverige som varit till försäljning. Staten behåller Bilprovningen med ett rikstäckande stationsnät.

Idag meddelar Bilprovningens ägare att man avser att dela bolaget i två delar. Beslutet kommer att fattas vid en extra bolagsstämma den 26 februari 2013. Bilprovningen blir ett helstatligt bolag med ett rikstäckande stationsnät.
Övriga ägare, som idag har 48 procent av aktierna, blir hundraprocentiga ägare till det stationsnät i sydvästra Sverige som varit till försäljning. 

Bilprovningens minoritetsägare tar över sydvästra stationsnätet

Försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnätverk inleddes våren 2012. Stationerna delades in i tre likvärdiga grupperingar, varav två bjöds ut till försäljning.

I november förvärvade Opus Group den ena grupperingen med stationer i Mälardalen och norra Sverige. Nu står det klart att Bilprovningens minoritetsägare, som består av 12 olika branschorganisationer och försäkringsbolag, blir ägare av det andra stationsnätet.
- Jag är glad över att vi nu har slutfört försäljningsuppdraget från ägarna och kan fokusera på Bilprovningens framtid, säger styrelseordförande, Kerstin Lindberg Göransson.
Delförsäljningen av Bilprovningen görs för att underlätta och påskynda framväxten av en väl fungerande marknad med god konkurrens.
Grunden till denna utveckling lades när marknaden för fordonsbesiktningar omreglerades den 1 juli 2010, och Bilprovningens monopol på fordonsbesiktningar upphörde. Uppdelningen av bolaget kommer att fullföljas den 18 mars 2013


- Bilprovningen har ett starkt och uppskattat varumärke som vi ska fortsätta att värna. Vi ska leda arbetet med trafiksäkerhet och miljö och genom vår service och goda bemötande bli den aktör som kunderna föredrar, säger Bilprovningens vd, Benny Örnerfors.

Mer om Bilprovningens ägare

Bilprovningens ägarbild har varit oförändrad sedan företaget grundades 1963. Staten är huvudägare med 52 procent av aktierna, resterande 48 procent är fördelade på tolv ägare:

  • Motorbranschens Riksförbund
  • Bilförsäkringsföretagen: Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Roppongi, (f.d. Ansvar)
  • Motormännens Riksförbund
  • Motorförarnas Helnykterhetsförbund
  • Kungliga Automobil Klubben
  • Svenska Taxiförbundet
  • Sveriges Åkeriföretag
  • Svenska Bussbranschens Riksförbund

För mer information kontakta

Kerstin Lindberg Göransson, so, mobil: 0708-91 61 10, e-post:kerstin.lindberggoransson@bilprovningen.se
Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se