Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen utökar servicen med drop-in för kontrollbesiktning

Bilprovningen erbjuder sedan tidigare drop-in för efterkontroller. Servicen är uppskattad och efterfrågas i allt större utsträckning av kunderna. Därför utökas servicen till att även omfatta kontrollbesiktning. Erbjudandet finns inledningsvis på 30 stationer och fler tillkommer inom kort.

Undersökningar visar att efterfrågan på drop-in successivt ökar. Bilprovningen erbjuder servicen redan för efterkontroller. Många kunder vill också kunna kontrollbesikta sin bil utan att boka tid i förväg. Dessutom vill de helst slippa att stå i en fysisk kö. Med Bilprovningens drop-in blir detta möjligt.

Till en början erbjuds drop-in för kontrollbesiktning på 30 av Bilprovningens stationer, se förteckning i bilagan längre ned, och på vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00. Lokala avvikelser med längre öppettider kan förekomma.  

Fler stationer med drop-in inom kort

Servicen kommer efterhand att erbjudas på fler stationer. Redan i januari tillkommer ytterligare sju, se bilaga. På Bilprovningens webbplats, www.bilprovningen.se, eller via telefonbokningen (0771-600 600) kan man få besked om vilka stationer som erbjuder drop-in och aktuell tillgänglighet.

På plats registrerar man sig i ankomstterminalen som vanligt. Det går naturligtvis också bra att be personalen om hjälp.  

Utnyttja tiden effektivt

Via ankomstterminalen får man veta den uppskattade väntetiden. Om man vill stanna kvar på stationen eller göra något annat under tiden väljer man själv. Om väntetiden överstiger 15 minuter kan man dessutom få ett sms när tiden närmar sig

- Det är glädjande att vi nu kan tillmötesgå kundernas önskemål om drop-in och dessutom erbjuda servicen på det sätt som de efterfrågar, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.
Drop-in erbjuds till kunder med personbilar till att börja med. För övriga fordonsslag gäller än så länge ordinarie tidsbokning.

Bilaga och pressbilder

Förteckning över de stationer som erbjuder drop-in för kontrollbesiktning av personbil och kontaktuppgifter till platschefer. Pressbilder finns tillgängliga via
www.bilprovningen.se/bildbank. 

Lista över stationer som erbjuder drop-in.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef
Mobil: 0706-87 03 66 eller e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Marit Thorin, informatör
Mobil: 0705-66 02 37 eller e-post: marit.thorin@bilprovningen.se