Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen säljer sina fastigheter till Söderport Fastigheter

Bilprovningen tecknar avtal med Söderport Fastigheter om försäljning av fastighetsbeståndet. Förvärvet av fastigheterna görs via bolag där det underliggande fastighetsvärdet är 470 MSEK. Bilprovningen kommer i fortsättningen att hyra sina kommersiella fastigheter och därigenom få ökade möjligheter att satsa på kärnverksamheten.

Idag tecknade Bilprovningen avtal med Söderport Fastigheter om försäljning av fastighetsbeståndet. Förvärvet av fastigheterna görs via bolag där det underliggande fastighetsvärdet är 470 MSEK. Söderport Fastigheter tillträder i slutet av december och avser att utveckla fastighetsbeståndet ytterligare.

Försäljningen omfattar 142 kommersiella fastigheter i hela Sverige och som idag används för fordonsbesiktningsverksamhet. Den totala ytan uppgår till cirka 123 000 kvm.

Milstolpe i försäljningsprocessen

Bilprovningen kvarstår som hyresgäst i fastigheterna. Det gör även Opus Bilprovning som varit Bilprovningens hyresgäst sedan förvärvet av det nordöstra stationsnätet som slutfördes i början av november.

- Idag när vi säljer fastigheterna har vi nått ännu en milstolpe i försäljningsprocessen. Jag känner mig nöjd med affären och med Söderport Fastigheter som vår blivande hyresvärd, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Bilprovningen fokuserar på kärnverksamheten

Bilprovningen kommer att behålla ett rikstäckande stationsnät och ha en stark ställning på den nya besiktningsmarknaden. Genom försäljningen av fastigheterna får Bilprovningen ännu större möjligheter att fokusera på kärnverksamheten som är att besikta fordon samt att bidra till ökad trafiksäkerhet, minskad belastning på miljön och förbättrad fordonsekonomi för kunderna.

Mer om Söderport Fastigheter

Söderport Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som ägs till 50 procent av Sagax AB och till 50 procent av Hemfosa Fastigheter AB. Sagax är noterat på OMX Stockholm och fastighetsbeståndet består av främst kommersiella fastigheter. Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i hela Sverige.
 

För mer information

Benny Örnerfors, vd
Mobil: 0736-88 22 13
E-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef
Mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.sea