Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnät till Opus slutförd

Bilprovningen slutförde idag försäljningen av delar av det nordöstra stationsnätet till Göteborgsföretaget Opus Group. Nätet omfattar verksamheten vid 70 stationer i framför allt Mälardalen och norra Sverige.

- Nu har vi genomfört den första etappen i försäljningsuppdraget från ägarna för att påskynda utvecklingen av en väl fungerande marknad med god konkurrens, säger Bilprovningens vd, Benny Örnerfors.

Fastigheterna säljs separat

Opus Group betalar cirka 375 MSEK för stationsnätet, som består av personal, besiktningsutrustning och hyreskontrakt. I affären ingår även kompetensöverföring av processer, rutiner och know-how. Försäljningen inkluderar däremot inte fastigheterna, som säljs separat. Vid sidan av fastigheterna, förbereder Bilprovningen även en försäljning av det sydvästra stationsnätet. För detaljerad information om vilka stationer som säljs, se bilaga.
-  Vi ser fram emot att få konkurrera på samma villkor som andra aktörer och är övertygade om att konkurrensen kommer att ge Sveriges fordonsägare bättre service, fler stationer, längre öppettider och ett bredare tjänsteutbud, säger Benny Örnerfors.

Bilprovningen fortsatt rikstäckande

Bilprovningen kommer att bli ett betydligt mindre bolag, men behålla ett rikstäckande stationsnät och ha en stark ställning på den nya besiktningsmarknaden. 
- Bilprovningen har ett starkt varumärke och kompetenta medarbetare med ett uttalat fokus på trafiksäkerhet, miljö och service. Min ambition är att Bilprovningen ska vara en ledande och attraktiv aktör även på den nya besiktningsmarknaden, säger Benny Örnerfors.
Opus Group är ett svenskägt företag listat på Nasdaq OMX First North Premier. Opus driver besiktningsverksamhet och är en system- och utrustningsleverantör till branschen. Företaget genomför över 13 miljoner fordonsinspektioner årligen i USA och har verksamhet i 50-talet länder.

Bilagor och pressbilder från överlämningen

Förteckning över stationerna inom de tre stationsnäten samt kartbild över Bilprovningens kvarvarande stationsnät.

Förteckning stationer i excelformat

Kartbild i pdf-format

Kartbild i png-format

Pressbilder från överlämningen kommer att vara tillgängliga via e-post:press@bilprovningen.se eller www.bilprovningen.se/bildbank under eftermiddagen.

För mer information

Benny Örnerfors, vd
Mobil: 0736-88 22 13
E-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef
Mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se