Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen säljer delar av stationsnätet till Opus

Bilprovningen har tecknat avtal med Opus om att sälja delar av stationsnätet i Mälardalen och norra Sverige. Opus är ett svenskt bolag som är en välkänd och respekterad aktör på den globala fordonsbesiktningsmarknaden vad gäller utrustning och tjänster.

Försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnätverk inleddes våren 2012. Stationerna delades in i tre likvärdiga grupperingar, varav två bjuds ut till försäljning. Bilprovningen har nu tecknat avtal med en första köpare. Den nordöstra gruppen som i huvudsak består av stationer i Mälardalen och norra Sverige säljs till Opus. Köpeskillingen uppgår till 375 MSEK.
- Vi känner oss nöjda med affären och är glada över att ha tecknat avtal med Opus. Det är en kompetent aktör som vi har ett stort förtroende för. Vi är övertygade om att försäljningen blir bra för våra kunder, medarbetare och för utvecklingen av branschen, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Försäljningen fortsätter

Försäljningsprocessen fortsätter och avtal om försäljning av den sydvästra gruppen beräknas kunna tecknas efter sommaren 2012.
Delförsäljningen av Bilprovningen görs för att underlätta och påskynda framväxten av en väl fungerande marknad med god konkurrens. Grunden till denna utveckling lades när marknaden för fordonsbesiktningar omreglerades den 1 juli 2010, och Bilprovningens monopol på fordonsbesiktningar upphörde. Vid en extra bolagsstämma i januari 2012 beslutade Bilprovningens ägare att sälja två tredjedelar av företagets stationsnät. Stationerna delades in i tre grupperingar varav två nu säljs till högstbjudande.
Affären slutförs under det fjärde kvartalet 2012. Bilprovningens fastigheter säljs separat. Bilprovningen behåller ett rikstäckande stationsnät. Staten och övriga ägare kvarstår som ägare. En försäljning sker tidigast 2015.
Bilaga: Förteckning och karta med de tre stationsgrupperingarna

Karta

Stationsförteckning

Foto

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13
E-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande, mobil: 0708-91 61 10 
E-post: kerstin.lindberggoransson@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se