Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Inställningen till alkohol och bilkörning varierar

Inför Trafiknykterhetens dag den 9 maj upprepar Bilprovningen enkäten från hösten 2011. Syftet är att ta pulsen på bilister och deras inställning till alkohol och bilkörning. Årets resultat uppvisar stora skillnader mellan könen, olika åldrar och länen.

Tyvärr visar svaren att inställningen till alkohol och bilkörning i stort sett är oförändrad. Det är fortfarande tre av tio som tycker att det är ok att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. Däremot varierar inställningen mellan könen, olika åldrar och länen. Enkäten genomfördes den 19 april - 2 maj 2012. Sammanlagt svarade 6 193 personer.

Skillnader mellan könen, olika åldrar och länen

Bland männen svarar 30,6 procent att de kan tänka sig att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. Motsvarande siffra bland kvinnorna ligger på 14,4 procent.  Det är en liten förbättring sedan föregående enkät då motsvarande siffror låg på 33,1 respektive 16,5 procent. 
Åldersmässigt utmärker sig respondenterna 32 och yngre. I åldersgruppen 28-32 var det så många som 39,5 procent som tyckte att det var ok att köra bil efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. I åldersgruppen 68-72 år ligger motsvarande siffra på 14,8 procent.
Det framkommer också en skillnad i inställning mellan länen. I Stockholms och Skåne län svarar 32,6 respektive 32,1 procent att de tycker att det är ok att köra efter att ha druckit en öl eller ett glas vin medan motsvarande siffra ligger på 16,7 och 18 procent i Västerbottens respektive Norrbottens län.  
     - Bilprovningen är en av flera arrangörer bakom Trafiknykterhetens dag den 9 maj. Vi månar inte bara om trafiksäkra fordon utan också om säkra förare. I samband med Trafiknykterhetens dag delar våra besiktningstekniker ut foldrar till kunderna med information om konsekvenserna av rattfylleri, säger Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle.
Fakta rattfylleri

– Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille.

– En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls.

– Om man druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil på flera timmar.

Källa: MHF

Bilaga

Resultatet av och mer information om Bilprovningens enkät.

Resultatet av och mer information om Bilprovningens enkät docx-format

Resultatet av och mer information om Bilprovningens enkät pdf-format

För mer information

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02 
e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66 
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37 
e-post: marit.thorin@bilprovningen.se