Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Öppet på Bilprovningen trots strejk

Trots medling har ingen överenskommelse kunnat träffas mellan Unionen och Almega. Bilprovningen börjar därför förbereda sig inför en eventuell strejk. Varslet omfattar endast de 88 stationerna i moderbolaget AB Svensk Bilprovning. Övriga 126 stationer berörs inte. Därmed kommer det att finnas goda möjligheter att besikta sitt fordon, även om en eventuell strejk träder i kraft.

Fredagen den 27 april varslade Unionen om konflikt på Bilprovningen. Konflikten berör avtalsområdet Utveckling och tjänster och därmed sammanlagt 340 företag.
Trots medling och flera möten under innevarande vecka har ingen överenskommelse träffats mellan Unionen och Almega. Om så fortfarande är fallet träder konflikten ikraft klockan 16.00 den 9 maj. Bilprovningen börjar nu förbereda sig inför en eventuell strejk.  

Endast 88 stationer som berörs av en eventuell strejk

Varslet och en eventuell strejk omfattar endast de 88 stationerna i moderbolaget AB Svensk Bilprovning. Övriga 126 stationer som sedan den 1 mars överlåtits på två nybildade dotterbolag inför försäljningen av två tredjedelar av stationsnätverket berörs inte.
- Det är tråkigt att det är fordonsägarna och trafiksäkerheten som drabbas av konflikten, som egentligen rör mer än 340 företag. Det är vår förhoppning att parterna träffar en överenskommelse så snart som möjligt. Vi gläder oss åt att fortfarande kunna hålla majoriteten av våra stationer öppna men ska naturligtvis också göra vårt yttersta för att ta emot så många kunder som möjligt innan en eventuell strejk bryter ut, säger Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle.

Gott om tider

Det finns gott om tider för besiktning, men för att erbjuda kunderna möjligheten att besikta så många fordon som möjligt innan en eventuell strejk bryter ut, ökas uttaget av övertid på de stationer där efterfrågan är hög till och med tisdagen den 8 maj. Kunder som har eller står inför körförbud kommer att prioriteras.

Bilagor

Bilprovningens stationer som har öppet respektive stängt vid en eventuell strejk.

Lista i excelformat

Lista i pdf-format

För mer information

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02

E-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se
Stefan Hesselgren, HR-chef, mobil: 0703-85 57 48

E-post: stefan.hesselgren@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66

E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se