Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Varannan bilförare underkänd

Synoptik har i samarbete med Bilprovningen synbesiktat drygt 3 000 bilförare. Resultatet visar att varannan förare kör omkring med fel synhjälpmedel i trafiken. Ungefär hälften skulle behöva glasögon eller byta styrkor i sina befintliga glasögon för att köra säkrare i trafiken.
– En synscreening tar bara 5 minuter och kan vara skillnaden mellan liv eller död, säger Roland Olsson, VD, Synoptik Sweden AB.  Screeningen ger svar på om föraren har tillräcklig synskärpa.

De flesta tror sig ha tillräckligt bra syn för att köra bil

Undersökningen visar att varannan bilist har felaktig synskärpa, men i en enkät uppgav 84 procent att de hade tillräckligt bra syn för att köra bil - oavsett om de var glasögonbärare eller inte sedan tidigare. Svaret pekar tydligt på hur svårt det är att själv avgöra när det är dags att kontrollera sin syn. Man är inte medveten om den synförändring som oftast kommer smygande. Störst förändring sker i åldrarna 40 – 55.
Av respondenterna tyckte 45 procent att det skulle vara obligatoriskt att kontrollera synen på bilförare vart tredje år. Dock ansåg så många som tre av tio att det räckte vart tionde år.
– Att kontrollera sin syn vartannat år om man är bilförare borde vara lika självklart som att besikta sin bil, säger Magnus Ehrenstråhle, VD, Bilprovningen.

Resultat från undersökningen

  • 48 procent saknar helt, eller har fel, synhjälpmedel.
  • 45 procent ansåg att bilförare bör kontrollera sin syn vart 3:e år och 29 procent vart 10:e år.
  • 84 procent uppgav att de upplevde att de hade tillräckligt bra syn för att köra bil.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Danielsson
Pressansvarig Synoptik Sweden ABBilprovningen cda@synoptik.se
Tel: 0709-56 59 50

Cecilia Blom Hesselgren
Informationschef cecilia.blom.hesselgren@blprovningen.se
Tel: 0706-87 03 66

Kort om Synoptik
 

Optikkedjan Synoptik är en del av Grand Vision B.V., världens största optikerkedja med cirka 4 400 butiker i 40 länder. I Sverige driver Synoptik 104 butiker. Företaget är en offensiv aktör och expanderar kontinuerligt på den svenska marknaden. Synoptik Sweden AB, som etablerades 1991, har cirka 600 medarbetare och omsätter 850 mkr. Huvudkontoret ligger i Solna. För mer information, besök: www.synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med drygt 210 stationer och cirka 1 700 medarbetare är Bilprovningen Sveriges största aktör för besiktning av motordrivna fordon. Företaget genomför närmare 5,5 miljoner besiktningar per år och omsätter 1 500 mkr. Bilprovningen ägs till 52 procent av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.