Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Ökad kundnytta när Bilprovningen och Nordic Port inleder samarbete

Bilprovningen och Nordic Port har undertecknat en avsiktsförklaring om att inleda ett samarbete i syfte att stärka sina kunders konkurrenskraft och lönsamhet genom att gemensamt erbjuda bättre möjligheter till uppföljning i kvalitetsarbetet med fordonsparken. Först ut att testa samarbetet är Skånetrafiken.

Med hjälp av Nordic Ports webbaserade uppföljningsverktyg FRIDA kan kunder med stor fordonspark lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon. Verktyget används redan av alla Sveriges trafikhuvudmän i sitt förbättringsarbete avseende miljö, kvalitet och säkerhet.


Bilprovningen har också ett flertal kunder som bedriver ett målmedvetet kvalitetsarbete med sin fordonspark genom förebyggande underhåll och bättre uppföljning, bland annat genom att öka andelen godkända besiktningar.


Syftet med samarbetet är att kombinera Bilprovningens kompetens och erfarenhet av att utföra fordonskontroller med Nordic Ports uppföljningsverktyg i syfte att ytterligare stödja kunderna i sitt förbättringsarbete med fordonsparken avseende miljö, kvalitet och säkerhet.
– Med våra kompletterande tjänsteutbud kan vi tillsammans erbjuda ett starkt koncept som skapar unika värden i kundens kvalitetsarbete, säger Nordic Ports verkställande direktör Martin Johansson.
Det första gemensamma projektet genomförs med Skånetrafiken.

För mer information kontakta:

Martin Johansson, vd Nordic Port, mobil: 0704-73 99 28, e-post: martin.johansson@port.se

Thomas Engström, affärsutvecklare Bilprovningen, mobil: 0703-19 38 10, e-post:
thomas.b.engstrom@bilprovningen.se

Lars Hellström, samordnare för Skånetrafikens beställningscentraler, mobil: 0451-28 86 26, e-post:
lars.hellstrom@skanetrafiken.se

Om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Vi genomför årligen 5,6 miljoner fordonsbesiktningar på 190 stationer som bemannas av 1 630 medarbetare.

Läs mer på www.bilprovningen.se

Om Nordic Port AB

Nordic Port är med sin IT-tjänst FRIDA den ledande leverantören av system för uppföljning av fordon och trafik inom den svenska kollektivtrafiken i dess kontinuerliga förbättringsarbete avseende Miljö, Kvalitet och Säkerhet.

Läs mer på www.port.se

Tillhörande dokument och filer:

Pressinfo_bilprovningen_nordicport_samarbete.doc