Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari-mars 2011 – Rekordstarkt första kvartal

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 401 (372) MSEK
  • Periodens rörelseresultat ökade till 37 (25) MSEK
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 28 (15) MSEK, vilket motsvarar 702 (377) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat ökade till 21 (8) MSEK, vilket motsvarar 529 (191) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 78 (22) MSEK beroende på en ökning av rörelseskulderna samt en förbättring av resultatet
  • Verksamheten bedrivs sedan 1 januari 2011 i två segment – affärsområde Fordonskontroller och affärsområde Fastigheter

Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle kommenterar kvartalet:

– Inledningen av 2011 var företagets bästa första kvartal resultatmässigt på mycket länge. En ökad volym av både kontroll- och registreringsbesiktningar bidrog till detta.

Som ett led i vår fortsatta satsning på ökad service öppnades i mars möjligheten att betala besiktningarna via direktbetalning på Internet, vilket många tidigare saknat. Den nya betalmöjligheten fick en omedelbar och stor volym.

För att förbättra och utveckla den goda servicenivån har våra aktiviteter för att rekrytera och utbilda nya medarbetare under kvartalet haft starkt fokus. Förra årets sena besked om nya regelverk medförde dessvärre att vi inte kunde rekrytera personal i den takt vi behövde. En del kunder upplever därför att det för närvarande kan vara svårt att hitta besiktningstider som matchar deras önskemål. Vi hoppas snart se effekten av rekryteringsåtgärderna. Mycket glädjande är att vi kunnat öka antalet kvinnliga besiktningstekniker också i år. Ett tecken på att vi arbetar på rätt spår i vårt hållbarhetsarbete var tio-i-topp-placeringen i undersökningen Sustainable Brands. Vi kommer att sträva efter att ytterligare förbättra arbetet med hållbar utveckling.

Bilprovningens delårsrapport januari-mars 2011 finns publicerad på
www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post
:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:

pressinfo_bilprovningen_delarsrapport_jan_mars_2011.doc