Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Beslut på Bilprovningens årsstämma 13 april

Vid AB Svensk Bilprovnings årsstämma beslutades bland annat följande:

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelse och VD. Det innebär följande fördelning av till förfogande stående vinstmedel, 489 161 709 kronor:

Utdelning, 40 000 aktier x 6 442 kr                                     257 680 000 kronor

Balanseras i ny räkning                                                     231 481 709 kronor

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av ny styrelse

Ordförande

Kerstin Lindberg Göransson (omval)

Ledamöter

Anna Nilsson-Ehle (omval)

Richard Reinius (omval)

Jacob Röjdmark (nyval)

Per Johansson (omval)

Christer Zetterberg (omval)

Ulf Blomgren (omval)

Jacob Röjdmark (nyval) är civilekonom och VD i Ture Invest. Han är ledamot i Selected Brands Nordic AB, Bringwell AB, 3W, samt Future Holding AB.

Ändring av bolagsordningen

Det fattades beslut om ändringar av kallelseordningen enligt § 7. Ändringarna innebär att kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas senast tre veckor (tidigare två veckor) innan stämman. Ändringarna innebär dessutom att kallelse ska annonseras på bolagets hemsida, utöver Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

För mer information kontakta:

Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande, mobil: 0708-91 61 10, e-post:

kerstin.lindberg.goransson@swedavia.se

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:

Pressinfo_Bilprovningen_beslut_arsstamma_2011.doc

Vd Magnus Ehrenstråhle och ordf. Kerstin Lindberg Göransson.jpg