Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen delar ut körförbud på lördag

Under Earth Hour på lördag släcker Sveriges befolkning lamporna. För att sätta ytterligare fokus på klimatfrågorna delar Bilprovningen ut "körförbud" till kunderna med en rekommendation om att även ställa bilen för att minska påfrestningen på miljön.

Earth Hour är en viktig symbolhandling, men handlar i grund och botten om så mycket mer än att släcka lampan i en timme. Det är en signal om att sätta mer fokus på klimatfrågan och vikten av att minska påfrestningarna på miljön.

- Bilprovningen har en viktig roll när det gäller fordonen och att i så hög utsträckning som möjligt minimera deras negativa påverkan på miljön. Därför kändes det självklart att fokusera på detta även i samband med Earth Hour, säger Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.

På samtliga Bilprovningens 100 lördagsöppna stationer runt om i landet kommer besiktningsteknikerna att dela ut "körförbud". I praktiken handlar det om att kunderna utöver protokollet får en så kallad flyer där Bilprovningen informerar om Earth Hour och rekommenderar dem att släcka lamporna och ställa bilen.

Utöver det rekommenderade körförbudet på lördag arbetar Bilprovningen proaktivt genom att informera kunderna om vikten av att välja rätt bil och att bruka den på ett så driftsnålt sätt som möjligt.  

Bilder för nedladdning och fri publicering finns på www.bilprovningen.se/bildbank

Adresser till och öppettider på respektive station finns på www.bilprovningen.se – Privat/Våra stationer

Läs även Bilprovningens vd-blogg på http://blogg.bilprovningen.se

Bilagor

Förteckning över Bilprovningens lördagsöppna stationer den 26 mars 2011 och ansvarig platschef

Flyer med körförbud

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:

cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se