Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningens besiktningsstatistik 2010: Positiv trend visar att trafiksäkerheten och miljön kan bli ännu bättre

2010 års besiktningsstatistik intygar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att förbättra trafiksäkerheten och miljön. Körförbuden har ökat markant i antal och skicket på de tunga släpen har försämrats. Samtidigt visar den positiva utvecklingen bland tunga bussar och personbilar att det går att vända trenden.

Under 2010 kontrollbesiktade Bilprovningen sammanlagt 4,2 miljoner fordon. Av dessa godkändes bara vartannat fordon (54 procent).

– Resultatet visar att det fortfarande finns en stor potential att ytterligare förbättra trafiksäkerheten och minska fordonens negativa belastning på miljön, säger Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.

5 procent fler körförbud på ett år

Sammanlagt fick 0,3 procent av samtliga fordonsslag körförbud. Det som är oroande är att antalet körförbud ökade med fem procent (från 12 461 till 13 024) under året. Körförbud innebär i de flesta fall att fordonet måste bärgas från bilprovningsstationen. I samtliga fall gäller att fordonet bedöms utgöra en omedelbar trafiksäkerhetsrisk.

Dessutom är det anmärkningsvärt att skicket på de tunga släpvagnarna försämrats, trots att de föryngrats i betydande omfattning under senare år och dessutom har färre kontrollpunkter än andra tunga fordon. Hela 2 191 släp (5 procent) fick körförbud! Totalt underkändes 61 procent huvudsakligen på grund av brister i bromssystemet.

Positiv trend för tunga bussar

Det enda tunga fordonsslaget som uppvisar en förbättring under 2010 är bussarna. Särskilt glädjande är det att andelen underkända med krav på efterkontroll (32 procent) nu återigen är i samma nivå som 2001 (32 procent). Den 1 december 2001 infördes brandskyddskontroll som en obligatorisk del i kontrollbesiktningen och år 2002 steg andelen underkända med krav på efterkontroll med 13 procentenheter till 45 procent.

Att underkännandefrekvensen sjunkit med nästan 10 procentenheter de senaste fyra åren beror sannolikt på det målmedvetna kvalitetsarbete som flera bussföretag driver.

Bilarna blir bättre

Av de 3,4 miljoner personbilar som Bilprovningen besiktade år 2010 godkändes 54 procent utan anmärkning. Även om det är allvarligt att i stort sett varannan bil underkänns är utvecklingen positiv. Sedan 2000 har andelen underkända med krav på efterkontroll minskat från 35 till 29 procent. Nedgången beror bland annat på att fordonsparken har föryngrats. Dessutom har bilarna sannolikt blivit bättre.

Under 2010 kontrollbesiktade Bilprovningen 67 114 husvagnar och statistiken påvisar att ägarna generellt sett månar om sina fordon. Även om andelen underkända med krav på efterkontroll ökade med 1 procentenhet hade husvagnarna, efter motorcyklarna, flest godkända fordon i förhållande till antalet besiktade (73 procent).

Många var oroade när den obligatoriska kontrollen av gasolinstallationen upphörde i april 2009. Därför är det positivt att kunna konstatera att 64 procent av husvagnsägarna under året ändå valde att göra kontrollen som Bilprovningen numera erbjuder som en tilläggstjänst.

– Det är glädjande att två av tre husvagnsägare väljer att göra gasolkontroll trots att det inte längre är obligatoriskt. Det talar för att de flesta av dem är mycket säkerhetsmedvetna vilket känns oerhört positivt, säger Magnus Ehrenstråhle.   

Tabeller med besiktningsresultatet för samtliga fordonsslag och länsvis hittar du på
www.bilprovningen.se/press.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, mobil: 010-702 01 11, e-post:
magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 010-702 02 79, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 010-702 01 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se